Aktuelt

SørkedalenUH.jpg

Overflatebehandling, aldring og holdbarhet.

Under utviklingen av nye overflateprodukter er det viktig å undersøke mange egenskaper. Norsk Treteknisk Institutt utfører de relevante testene for både utendørs- og innendørsprodukter i både forskningsprosjekter og som oppdrag for ulike aktører.

Skipet - Jan M. Lillebø.jpg

Skipet ble årets trebygg 2020

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2020 er Skipet i Bergen, som er GC Rieber sitt første store næringsbygg i tre. Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip.

IMG_20180828_214019.jpg

Trondheim kommune, Kystskogbruket og Treteknisk inviterer FoU-miljøer og næringsliv til prosjektkonkurranse

Som en del av EU-prosjektet Build-in-Wood er Trondheim valgt til foregangsby for bærekraftig trebruk.  På et digitalt fagmøte 30. september inviteres FoU miljøene sammen med lokalt næringsliv til å bidra til å øke bruken av tre og til å sikre bomiljøet.  Gode forslag vil konkurrere om midler til forprosjekter.  Fagmøtet gjennomføres i samarbeid med WoodWorks! Cluster.

IMG_20180911_122847.jpg

Fagmøte: Bærekraftig materialbruk i krysslimt massivtre

Torsdag 17 juni 2021 ble det arrangert et fagmøte av klyngene Woodworks! og Civac. Temaet for fagmøtet var bærekraftig materialbruk i massivtre – med hovedfokus på bruk av returtrevirke. Det var god oppslutning og interesse for fagmøtet som hadde 40 deltakere. 

Kanarische_Kiefer_Borke.jpg

Furubark kan gi naturlig brannbeskyttelse

Treteknisk har bidratt i et internasjonalt forskningsprosjekt - FireCellCoat, som skal undersøke om de brannbekyttende egenkapene til bark hos furu på kanariøyene kan brukes til å brannbeskytte trekonstruksjoner.

Samling Biri Skipet.jpg

Årets trebyggeri 2020

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2020 på et arrangement Byggeindustrien gjennomfører den 31. august.