Aktuelt

ImpGran.jpg

Impregnering av gran

Tradisjonelt er det furu som impregneres i de nordiske landene. Denne artikkelen beskriver hvordan en kan foreta impregnering av gran innenfor reglene til Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR).

WoodPerfect 2.jpg

WoodPerfect

WoodPerfect er et prosjekt for forbedring av tørkestyring, med redusert energibruk og bedre tørkekvalitet på treproduktene som målsetting. Prosjektet er i samarbeid med Moelven Østerdalsbruket.

SB1 B.png

Sensorboks for tørker

Treteknisk har utviklet en sensorboks i forskningsprosjektet KonTre, et samarbeidsprosjekt med Gausdal Bruvoll. Sensorboksen gjør det mulig å styre tørkeprosessen av produkter bedre. 

Trondheim1.jpg

Build-in-Wood Nyhetsbrev # 3

I nyhetsbrev # 3 fra EU-prosjektet Build-in-Wood, er det en særskilt presentasjon av Trondheim som "early adopter"-by samt Treteknisk som samarbeidspartner.