blumer printscreen.png

Kursdagene 2022 - fungerer godt i skyen

Tekna Kursdagene har i mange år vært en tradisjon med arrangementssted Trondheim.  Faglig oppdatering og muligheten til å treffe kollegaer har vært viktig.  Fjorårets arrangement ble avlyst, dette kunne også blitt tilfelle i år.  I stedet har Tekna, Nito, Forum For Trekonstruksjoner og Treteknisk omarbeidet kursopplegg til en digital løsning i "skyen".  

Ombruk er mulig

Andreas Stenstad som er rådgiver hos Treteknisk, kunne fortelle om forskning og tester som er utført for å dokumentere egenskaper til massivtre som er produsert av ombrukstre. Dette er resultater fra Build-in-Wood-prosjektet som Treteknisk er partner i. "Vi fant at egenskapene ikke er nevneverdig endret hos brukt tre, utfordringen dreier seg mer om å finne rasjonelle produksjonsmetoder" kunne Stenstad fortelle.

alt

Blumer Lehman og fri form

Sveitsiske Blumer Lehman hadde mange spennende prosjekter å vise frem.   Kai Strehlke, som er ansvarlig for digitalisering, forklarte hvordan de har lykkes med fri form ved hjelp av parametrisk design.  Den digitale arbeidsflyten i bedriften gjør at arkitektens tegninger ender som produksjonsunderlag for CNC maskinene og er også med når logistikk og montering planlegges.

alt

Cambridge Mosque, foto Blumer Lehman

 

 

Mer en 60 deltakere - så langt

Kursene, som er lagt til fire formiddager, har dreid seg om; - ombruk, parametrisk design, og akustikk.  Siste undervisningsdag er 2. februar og temaet er knutepunkter og hybride konstruksjoner.  Det er fortsatt mulighet til å melde seg på hos Tekna .