Forskning

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling innenfor produksjonsprosesser, egenskaper, bearbeiding og anvendelse av tre. Vi har lang erfaring med deltakelse i FoU-prosjekter i samarbeid med industrien og virkemiddelapparatet, noe som gir oss god oversikt over aktuelle finansieringskilder som Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SkatteFUNN, fondsmidler osv.

Vår rolle kan være både prosjektledelse av egne forskningsprosjekter, eller deltakelse i andre forskningsinstitusjoners prosjekter.  

Våre forskere deltar regelmessig på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser, og har gode nettverksforbindelser til andre fagmiljøer. Dette inkluderer deltakelse i Horizon 2020-prosjekter.

Les mer:

Du kan lese mer om resultater fra Treteknisk sine forskningsprosjekter i vår ​​​​​​​Rapport-serie.

Noen utvalgte prosjekter

Logo - WoodLCC _ed2.png

WoodLCC

WoodLCC ønsker å muliggjøre robuste og presise livssykluskostnader (LCC) basert på input fra nye modeller for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse for trekomponenter og -bygninger.

Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

CircWOOD

CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk i den norske økonomien for å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

SirkTRE

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

Ny type overflatebehandling hindre vekst av mikrober i helsebygg.jpg

WOOD for HEALTH

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og økt bruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Kontaktpersoner