41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

2023.05.25 Nyhet - Wood for health nyhetsbrev 1 - bilde.png

WOOD for HEALTH - første nyhetsbrev

Forskningsprosjektet WOOD for HEALTH har publisert sitt første nyhetsbrev.

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og øktbruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Publisert 25. mai 2023
2023.03.30 Nyhet - Ny medarbeider - Ana Maria Bouzada - bilde 2.jpg

Ny ved Treteknisk, Ana Maria Santos Bouzada

Først ut av de mange nye medarbeiderne ved Treteknisk, er Ana Maria Santos Bouzada (31) fra Brasil.

Hun begynte på Treteknisk i slutten av januar, og har allerede begynt å finne sin plass med arbeidsoppgaver innen bærekraft og miljø.

Publisert 22. mai 2023
2023.05.16 Nyhet - Ny bok publisert - Tolking virkesegenskaper visuell tilleggssortering.jpg

Ny bok om visuell tilleggssortering

Treteknisk har utarbeidet ny bok for Norsk Trelastkontroll, "Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering". 

Boken er en veileder for visuell tilleggssortering ved maskinsortering av konstruksjonsvirke. Den er tiltenkt å være et hjelpemiddel for å tolke ulike virkesfeil.

Publisert 16. mai 2023

IMG_20230421_115754 (1) (1).jpg

Vil se på fagskolenes rolle

Den treindustrielle verdikjeden blir viktig for å nå klimamålene. Skal dette lykkes må bedrifter og produkter utvikles, og bedriftene vil trenge ny kompetanse. Gjennom forskningsprosjektet Inno4Tree skal Treteknisk se på fagskolenes rolle som kompetanseleverandør til den treindustrielle verdikjeden.

Publisert 9. mai 2023
IMG_20210916_064408.jpg IMG_20210916_064408.jpg

Aktivitetskalender 

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Logo - WoodLCC _ed2.png

WoodLCC

WoodLCC ønsker å muliggjøre robuste og presise livssykluskostnader (LCC) basert på input fra nye modeller for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse for trekomponenter og -bygninger.

Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

CircWOOD

CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk i den norske økonomien for å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge, og er en frittstående forskningsforening med omkring 120 medlemsbedrifter. 

Treteknisk arbeider målrettet med forskning og utvikling, og har Norges ledende fagmiljø innen tre og trebruk.

Vi er rundt 35 medarbeidere og har en omsetning på ca. 50 millioner kroner. Treteknisk holder til ved Forskningssentrene på Gaustad/Blindern i Oslo.

Les mer om oss

Vår interaktive brosjyre

alt