41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

IMG_20211007_124819_Bokeh (4).jpg

En treteknisk miljøpartner

Bygge mer med tre er et av virkemidlene for å løse klimakrisen.  Økt bruk av tre, -og ikke minst riktig bruk av tre er noe man er opptatt av på Treteknisk.  En egen faggruppe for Miljøanalyser og -dokumentasjon jobber for grønn vekst i byggenæringen.

SørkedalenUH.jpg

Overflatebehandling, aldring og holdbarhet.

Under utviklingen av nye overflateprodukter er det viktig å undersøke mange egenskaper. Norsk Treteknisk Institutt utfører de relevante testene for både utendørs- og innendørsprodukter i både forskningsprosjekter og som oppdrag for ulike aktører.

Skipet - Jan M. Lillebø.jpg

Skipet ble årets trebygg 2020

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2020 er Skipet i Bergen, som er GC Rieber sitt første store næringsbygg i tre. Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip.

IMG_20210916_064408.jpg IMG_20210916_064408.jpg

Aktivitetskalender

15. desember, TTF julemøte, Olavsgaard

12.-13. januar 2022, TEKNA kursdagene, Trondheim

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Massivtre.JPG

RENTRE

Utvikling av klimasmart krysslimt tre for å sikre en bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss