41245.jpg

Kompetansesenter for tre

Forskning, anvendelse og sertifisering

Aktuelt

SørkedalenUH.jpg

Overflatebehandling, aldring og holdbarhet.

Under utviklingen av nye overflateprodukter er det viktig å undersøke mange egenskaper. Norsk Treteknisk Institutt utfører de relevante testene for både utendørs- og innendørsprodukter i både forskningsprosjekter og som oppdrag for ulike aktører.

Skipet - Jan M. Lillebø.jpg

Skipet ble årets trebygg 2020

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2020 er Skipet i Bergen, som er GC Rieber sitt første store næringsbygg i tre. Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip.

IMG_20180828_214019.jpg

Trondheim kommune, Kystskogbruket og Treteknisk inviterer FoU-miljøer og næringsliv til prosjektkonkurranse

Som en del av EU-prosjektet Build-in-Wood er Trondheim valgt til foregangsby for bærekraftig trebruk.  På et digitalt fagmøte 30. september inviteres FoU miljøene sammen med lokalt næringsliv til å bidra til å øke bruken av tre og til å sikre bomiljøet.  Gode forslag vil konkurrere om midler til forprosjekter.  Fagmøtet gjennomføres i samarbeid med WoodWorks! Cluster.

Bjergsted park Stavanger.jpg Bjergsted park Stavanger.jpg

Aktivitetskalender

31. aug - Byggedagene 2021 med utdeling av prisen for Årets trebyggeri 2020.

Tjenester

Rådgivning.JPG

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for hele verdikjeden basert på fornybare skogressurser.

Din utfordring, vår kompetanse - felles mål.

11207 testing mek lab.jpg

Testing

Instituttet er akkreditert som prøvings-laboratorium etter NS-EN ISO/IEC 17025. Vi har kompetanse og utstyr til å utføre en rekke mekaniske tester.

Forskning

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Massivtre.JPG

RENTRE

Utvikling av klimasmart krysslimt tre for å sikre en bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG Fotoweb UL KM 1 2  mai 010.JPG

Om Treteknisk

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Vi jobber for norske interesser i arbeidet med felles europastandarder. Vi har flere godkjente laboratorier hvor vi kan utføre ulike typer tester.

Les mer om oss