Administrasjon

FoU og rådgivning

Daniela Altgen

Seniorforsker
413 63 262
Kompetanse:
Overflatebehandlinger, sponplater, mikroskopi, online kurs, forskningssøknader

Henning Horn

Forskningsleder
900 37 013
Kompetanse:
Tørking, energiutnyttelse, biobrensel, fjernvarme, røykgassmåling

Dag Pasca

Forsker
414 95 596
Kompetanse:
Trekonstruksjoner, konstruksjonsteknikk, simulering, beregning

Prøving og sertifisering

Jan Bramming

Spesialrådgiver
975 25 554
Kompetanse:
CE, Trelastkontroll, Treindustriens Brannkontroll, kledningskontroll, sortering, JAS

Morten Damm

Seniorrådgiver
900 67 445
Kompetanse:
Trebeskyttelse, kjemisk analyse, overflatebehandling, feltforsøk

Ramin Janamian

Rådgiver
413 66 688
Kompetanse:
CE, Trelastkontroll, kontrollordninger, laboratorieprøving treprodukter, røykgassmåling

Kjell Ingar Myrdal

Driftsleder lab
948 34 991
Kompetanse:
CE-spikerplatekonstruksjoner, kontrollordninger, laboratorieprøving treprodukter

Carlos Myrebøe

Rådgiver
952 97 302
Kompetanse:
Produksjonsteknikk, råstoff, PEFC, FSC, miljø, Treindustriens Brannkontroll, CE, JAS