Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet forskning og utvikling, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunnen er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. 
  • Tilgang til rådgivning og bistand om bruk og produksjon av treprodukter. 
  • Rabattert pris på oppdrag fra Treteknisk.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr blant annet forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. 
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen per 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer (111 stk):

A

   Moelven Våler AS
A. Falkenberg Eftf. AS    Moelven Wood Prosjekt AS
AG-Tre AS    Moelven Østerdalsbruket AS
Akzo Nobel Coatings AS

N

Alvdal Skurlag AS Nilsson Trelast AS

NorDan AS
Begna Bruk AS           Avd. Egersund
Bergene Holm AS           Avd. Moi
          Avd. Brandval           Avd. Otta
          Avd. Haslestad Nordic Door AS
          Avd. Interiør Norgesvinduet
          Avd. Kirkenær           Norgesvinduet Bjørlo AS
          Avd. Larvik           Norgesvinduet Kompetanse AS
          Avd. Nidarå Norsk Limtre AS
          Avd. Skarnes Norsk Massivtre AS
Birkeland Bruk Trelast AS NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap
Bjertnæs Sag AS

O

C

Optimera Byggsystemer AS
Combiwood Barkevik Bruk AS           Avd. Andebu

D

          Avd. Hamar
Derome Takstolteknikk AS Alfa Tre           Avd. Stangeland
Dynea AS           Avd. Tysnes

F

Otta Sag og Høvleri AS
Flaen Sag & Høvleri AS Overhalla Hus
Fønhus Maskin AS

P

G

ProTre AS
G3

R

          Fåvang Sag AS RemaSawco AS
          Gausdal Treindustrier SA RingAlm AS
          Gran Tre AS           Avd. Næroset

H

          Avd. Romerike
Hasås AS Ringsaker Industriservice AS
          Avd. Hasås

S

          Avd. Eikås Saga Wood AS
          Avd. Telemarksbruket Sandermoen AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Scanpole AS
Hunton Fiber AS           Avd. Ilseng

I

          Avd. Kirkenær
InnTre Kjeldstad AS Sherwin-Williams Norway AS
          Avd. Levanger Skjåk Trelast AS
          Avd. Selbu Skog-Data AS
          Avd. Steinkjer AS Skogmo Bruk
          Avd. Støren Slaatto Sag og Høvleri AS
          Avd. Verdal Splitkon AS

J

Stangeskovene Industri AS
JaJo Tek AS           Eidskog Stangeskovene AS
Jotun AS                     Avd. Eidskog

K

                    Avd. Vikodden
Kebony Norge AS           K. Kværner Industri AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS                     Avd. Hemnes Tre

L

          Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
Langmorkje Almenning Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Larvik Impregneringskompani AS Stjern Bygg AS
L.O.A.B. Norge Støren Treindustri AS
LSAB Norge AS Svenneby Sag og Høvleri AS

M

Sørlaminering AS
Marnar Bruk AS

T

Materialhåndtering AS Talgø MøreTre AS
Moelven Thaugland AS
   Moelven Byggmodul AS Toolmarket AS
   Moelven Eidsvoll AS Toten Tre AS
   Moelven Granvin Bruk AS Treindustrien
   Moelven Langmoen AS

U

   Moelven Limtre AS USNR AS
   Moelven Løten AS

W

   Moelven Mjøsbruket AS Woodify AS
   Moelven Numedal AS Woodlink AS
   Moelven Profil AS Woodtech AS
   Moelven Soknabruket AS

Å

   Moelven Sør-Tre AS Aanesland Treindustri AS
   Moelven Treinteriør AS

1–9

   Moelven Trysil AS 1-2 Tre Elementproduksjon AS
   Moelven Van Severen AS  
Sist oppdatert: Januar 2024