Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet forskning og utvikling, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunnen er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. 
  • Tilgang til rådgivning og bistand om bruk og produksjon av treprodukter. 
  • Rabattert pris på oppdrag fra Treteknisk.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr blant annet forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. 
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen per 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer:

A Moelven Mjøsbruket AS
A. Falkenberg Eftf. AS Moelven Numedal AS
AG-Tre AS Moelven Profil AS
Akzo Nobel Coatings AS Moelven Soknabruket AS
Alvdal Skurlag AS Moelven Sør-Tre AS
AS Skogmo Bruk Moelven Treinteriør AS
Moelven Trysil AS
Begna Bruk AS Moelven Van Severen AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Våler AS
Bergene Holm AS, avd. Haslestad Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS, avd. Interiør Kvelde Moelven Østerdalsbruket AS
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær N
Bergene Holm AS, avd. Larvik Nilsson Trelast AS
Bergene Holm AS, avd. Nidarå NorDan AS, avd. Egersund
Bergene Holm AS, avd. Skarnes NorDan AS, avd. Moi
Birkeland Bruk Trelast AS NorDan AS, avd. Otta
Bjertnæs Sag AS Nordic Door AS
C Norgesvinduet Bjørlo AS
Combiwood Barkevik Bruk AS Norgesvinduet Kompetanse AS
D Norsk Limtre AS
Derome Takstolteknikk AS Norsk Massivtre AS
Dynea AS NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
O
Eidskog Stangeskovene AS, avd. Eidskog Optimera Byggsystemer AS, avd. Andebu
Eidskog Stangeskovene AS, avd. Vikodden Optimera Byggsystemer AS, avd. Hamar
Eker Dampsag & Høvleri AS Optimera Byggsystemer AS, avd. Stangeland
Optimera Byggsystemer AS, avd. Tysnes
Flaen Sag & Høvleri AS Otta Sag og Høvleri AS
Fønhus Maskin AS P
G ProTre AS
G3 Fåvang Sag AS R
G3 Gausdal Treindustrier SA RemaSawco AS
G3 Gran Tre AS RingAlm AS, avd. Næroset
H RingAlm AS, avd. Romerike
Hagen AS Ringsaker Industriservice AS
Hasås AS, avd. Hasås S
Hasås AS, avd. Eikås Saga Wood AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Sandermoen AS
Hemnes Tre AS Scanpole AS, avd. Ilseng
Hunton Fiber AS Scanpole AS, avd. Kirkenær
Sherwin-Williams Norway AS
InnTre Kjeldstad AS Skjåk Trelast AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Levanger Skog-Data AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Selbu Slaatto Sag og Høvleri AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Steinkjer Splitkon AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Støren Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Verdal Statens vegvesen, Vegdirektoratet
J Stjern Bygg AS
JaJo Tek AS Støren Treindustri AS
Jotun AS Svenneby Sag og Høvleri AS
K Sørlaminering AS
K. Kværner Industri AS T
Kebony Norge AS Talgø MøreTre AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS Telemarksbruket AS
L Termowood AS
Langmorkje Almenning Thaugland AS
Larvik Impregneringskompani AS Toolmarket AS
L.O.A.B. Norge Toten Tre AS
LSAB Norge AS Treindustrien
M U
Markem-Imaje AS USNR AS
Marnar Bruk AS W
Materialhåndtering AS Woodify AS
Moelven Byggmodul AS Woodlink AS
Moelven Eidsvoll AS Woodtech AS
Moelven Granvin Bruk AS Å
Moelven Langmoen AS Aanesland Treindustri AS
Moelven Limtre AS, avd. Agder 1–9
Moelven Limtre AS, avd. Moelv 1-2 Tre Elementproduksjon AS
Moelven Løten AS