Medlemskap i Treteknisk

Treteknisk er et frittstående og privat forskningsorgan. Instituttet er nært knyttet til trelastbransjen, men har også mange medlemmer fra andre deler av treindustrien (trevare, limtre, takstol, trehus, maskinprodusenter og -leverandører).

Treteknisk sitt mål er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet forskning og utvikling, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Norsk treindustri møter sterk konkurranse fra andre produkter og utenlandske konkurrenter. Med denne bakgrunnen er det en styrke for bransjen å ha tilgang til Norsk Treteknisk Institutt.

De viktigste fordelene ved medlemskap kan sammenfattes slik:

  • Treteknisk arbeider for å øke anvendelsen av trebaserte produkter på områder hvor disse har konkurransemessige fortrinn. 
  • Tilgang til rådgivning og bistand om bruk og produksjon av treprodukter. 
  • Rabattert pris på oppdrag fra Treteknisk.
  • Bransjefellesskapet forsterkes. Nærhet til fagmiljø og tilgang til høy bransjekunnskap.
  • Vår informasjonstjeneste tilbyr blant annet forskningsrapporter og andre publikasjoner fra Treteknisk. 
  • Nøkkelmedarbeidere i bedriften har anledning til personlig medlemskap i Treindustriens Tekniske Forening. Foreningen har 310 medlemmer, og er treindustriens viktigste forum for vitenformidling.
  • Medlemsavgiften bidrar til gjennomføring av viktige bransjeoppgaver for hele treindustrien. Blant annet kunnskapsspredning, europeisk standardi­seringsarbeid og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Tilgang til akkrediterte laboratorier.


Medlemsavgiften reguleres etter konsumprisindeksen per 1. mars hvert år.
Det er styret som fastsetter medlemsavgiftene ut over grunnavgiften til medlemmer uten treindustriell produksjon.
Medlemsavgiften til Treteknisk er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Medlemmer:

A  
1-2 Tre Elementproduksjon AS Moelven Mjøsbruket AS
A. Falkenberg Eftf. AS  Moelven Numedal AS
AG Tre AS Moelven Profil AS 
Akzo Nobel Coatings AS  Moelven Soknabruket AS
Alfa Tre AS Moelven Sør-Tre AS
Alvdal Skurlag AS Moelven Treinteriør AS
AS Skogmo Bruk Moelven Trysil AS
Moelven van Severen AS
Begna Bruk AS  Moelven Våler AS
Bergene Holm AS, avd. Brandval Moelven Wood Prosjekt AS
Bergene Holm AS , avd. Haslestad Moelven Østerdalsbruket AS
Bergene Holm AS, avd. Interiør Kvelde  
Bergene Holm AS, avd. Kirkenær  
Bergene Holm AS, avd. Larvik
Bergene Holm AS, avd. Nidarå Nilsson Trelast AS 
Bergene Holm AS, avd. Skarnes NorDan AS - Moi
Birkeland Bruk Trelast AS  NorDan AS - Egersund
Bjertnæs Sag AS  NorDan AS - Otta
  Nordic Dørfabrikk AS
  Norgesvinduet Bjørlo AS
C Norgesvinduet Kompetanse AS
Combiwood Barkevik Bruk AS Norsk Limtre AS
Norsk Massivtre 
Dynea AS  Norske Mikrohus
NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
Eikås Sagbruk AS  
Eker Dampsag & Høvleri AS  
 
Flaen Sag & Høvleri A/S 
Fønhus Maskin AS  Optimera Byggsystemer AS avd. Andebu
G Optimera Byggsystemer AS avd. Hamar
G3 Fåvang Sag AS Optimera AS avd. Byggsystemer Stangeland
G3 Gausdal Treindustrier AS Optimera Byggsystemer AS avd. Tysnes
G3 Gran Tre AS Otta Sag og Høvleri AS 
   
 
H RemaSawco AS
Hagen AS  RingAlm AS
Hasås AS  RingAlm Romerike AS
Hell Sagbruk & Høvleri AS Ringsaker Industriservice AS
Hemnes Tre AS  
Hunton Fiber AS
  Saga Wood AS
Sandermoen AS 
InnTre Kjeldstad AS  Scanpole AS avd. Ilseng
InnTre Kjeldstad AS, avd. Snåsa Scanpole AS avd. Kirkenær
InnTre Kjeldstad AS, avd. Steinkjer Sherwin-Williams Norway AS
InnTre Kjeldstad AS, avd. Levanger Skjåk Trelast AS 
InnTre Kjeldstad AS, avd. Selbu Skog-Data AS 
Inntre Kjeldstad AS, avd. Støren Slaatto Sag & Høvleri AS 
InnTre Kjeldstad AS, avd. Verdal  Splitkon AS 
  Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
Eidskog Stangeskovene AS, Eidskog 
JaJo Tek AS  Eidskog Stangeskovene AS , avd. Vikodden
Jotun AS  K. Kværner Industri AS
  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 
Stjern Bygg AS
Kebony Norge AS Støren Treindustri AS
Kvarnstrands & Stridsbergs AS  Svenneby Sag & Høvleri AS
  Sørlaminering AS 
 
L.O.A.B. Norge   
Langmorkje Almenning 
Larvik Imprengeringskompani AS  Talgø MøreTre AS
LSAB Norge AS Tela Sag & Høvleri AS 
  Telemarksbruket AS
M Termowood AS
Markem-Imaje AS  Thaugland AS
Marnar Bruk AS Toolmarket AS
Materialhåndtering AS  Treindustrien 
Moelven ByggModul AS U
Moelven Byggmodul Hjellum AS USNR AS
Moelven Eidsvoll AS
Moelven Granvin Bruk AS Woodify AS 
Moelven Industrier ASA   Woodlink AS
Moelven Langmoen AS Woodtech AS 
Moelven Limtre AS - Agder X
Moelven Limtre AS - Moelv XL-Bygg Toten Tre AS 
Moelven Løten AS Å 
  Aanesland Treindustri AS