Personvern

Personvernerklæring

for Norsk Treteknisk Institutt

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen er i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Erklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, om vi formidler de videre til andre og hvordan vi ivaretas sikkerheten vedrørende personopplysninger. Personvernerklæringen omhandler aktiviteter knyttet til kunde- og leverandørforhold samt markedsføring og utsending av informasjon. Erklæringen gjelder også enkeltpersoner som søker jobb i Treteknisk.

 

1. Behandlingsansvarlig.

Treteknisk, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen.

Vi samler inn personopplysninger for å kunne samhandle med våre medlemsbedrifter, kunder og leverandører. Vi bruker også personopplysningene i forbindelse med utsendelse av vårt fagtidsskrift Treteknisk Informasjon samt invitasjoner til arrangementer og kurs.  

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og, leverandører. Vi lagrer også personopplysninger i forbindelse med jobbsøknader.

3. Det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Vi registrerer personopplysninger basert på en berettiget interesse for å oppfylle forpliktelser knyttet til avtaler og kontrakter med våre kunder, partnere og leverandører.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b), eller f) samt § 9 a), b) og f).

4. Hvilke personopplysninger som innhentes og behandles.

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjon til selskapet du jobber for. Vi kan også samle på tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har hatt i servicerelatert kommunikasjon samt fra telefonsamtaler, dokumenter og e-post. 

Fra web-sidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden. Treteknisk knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Vi bruker opplysningene til å vedlikeholde og administrere websidene våre. Vi samler inn og behandler avidentifiserte opplysninger om besøkende på treteknisk.no. Vi bruker vanlige internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsidene våre.

På treteknisk.no kan du melde deg på kurs, bestille brosjyrer, publikasjoner, rapporter og annet informasjonsmateriell ved å oppgi navn, virksomhet, e-post og adresse. Personopplysningene blir da ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.

Dersom du søker jobb hos oss, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

5. Hvordan vi sikrer opplysningene.

Vi formidler ikke personopplysninger til tredjepart, med unntak av at vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører eller underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

6. Sletting av opplysninger

Vi beholder innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Vi vurderer også behovet for å svare på forespørsler og løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgiving og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

7. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine

  • Rett til å be om kopi av de personopplysninger vi har om deg
  • Rett til å be oss korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte
  • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Treteknisk å oppbevare slike data
  • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
  • Rett til å be om at Treteknisk gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert
  • Rett til å be om at ytterligere behandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine
  • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring

 Kontaktinformasjon.

Henvendelser kan rettes til firmapost@treteknisk.no, eller

Norsk Treteknisk Institutt, Personalansvarlig, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo

8. Endringer.

Treteknisk forbeholder seg retten til når somhelst å endre denne personvernerklæring. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre websider.