CE-sertifisering

Treteknisk er av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) utpekt som teknisk kontrollorgan for inspeksjon, prøving, kontroll og sertifisering for CE-merking i henhold til Byggevareforordningen. Vi tilbyr de tjenestene som industrien trenger for å CE-merke takstoler, konstruksjonsvirke, fingerskjøtt konstruksjonsvirke, limtre og trebaserte plater.

Limtre

CE-merking av limtre er basert på harmonisert standard NS-EN 14080 “Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre- Krav”.

Takstoler

CE-merking av takstoler er basert på harmonisert standard NS-EN 14250 ”Produktkrav for prefabrikkerte konstruksjonselementer satt sammen med spikerplater”.

Konstruksjonsvirke

CE-merking av konstruksjonsvirke er basert på harmonisert standard NS-EN 14081 “Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt".

Trebaserte plater

CE-merking av trebaserte plater er basert på harmonisert standard NS-EN 13986 ”Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg. Egenskaper, evaluering av samsvar og merking”.

Tregulv

CE-merking av tregulv er basert på harmonisert standard NS-EN 14342 “Tregulv - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking”.

Panel og kledning

CE-merking av panel og kledning er basert på harmonisert standard NS-EN 14915 "Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking".

Lettbjelker

CE-merking av lettbjelker er basert på europeisk teknisk godkjenning (ETA) for det spesifikke byggeproduktet.

Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

CE-merkning av fingerskjøtt konstruksjonsvirke er basert på harmonisert standard NS-EN 15497 "Fingerskjøtt konstruksjonsvirke. Ytelseskrav og laveste produksjonskrav."