Panel og kledning

CE-merking av panel og kledning er basert på harmonisert standard NS-EN 14915 "Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking".

Krav CE-merking

For å kunne CE-merke ubehandlet panel og kledning skal det i henhold til NS-EN 14915 dokumenteres samsvar i system 4. Dette innebærer ingen sertifisering, men bedriften må etablere et internt produksjonskontrollsystem og utføre en innledende typeprøving.

For panel og kledning som er behandlet på noe vis, f.eks. overflatebehandlet, varmebehandlet, modifisert eller impregnert, skal man dokumentere samsvar i system 3. Dersom man skal dokumentere brannegenskaper må det foreligge dokumenterte resultater fra en branntest av produktet fra et sertifisert brannlaboratorium. Branntesten må ikke nødvendigvis være utført av produsent, men må være gjennomført på produktet med samme utførelse og egenskaper som det man omsetter.

Treteknisk kan være behjelpelig med å lage ytelseserklæring, og bidra med informasjon om hva som må med i en kvalitetshåndbok.

Brannbeskyttelse

Hvis man på et tidspunkt i produksjonsprosessen øker brannklassifiseringen til produktet, f.eks. ved brannhemmende maling, endres systemet for CE-merking av produktet fra system 4 til system 1. Da kreves det et produktsertifikat (CE-sertifikat om konstant ytelse).

Treteknisk er utpekt av DiBK som produktsertifiseringsorgan i system 1 for EN 14915, og bistår med dette.

Sertifiserte bedrifter panel/kledning - brannklassifisert

 

Bedrift Adresse Sertifikatnr.
Ruud Trevare AS 2080 Eidsvoll 1070 - CPR - 703
Malekompaniet AS 4323 Sandnes 1070 - CPR - 705
Moelven Wood AS 2074 Eidsvoll Verk 1070 - CPR - 709
Moelven Wood AB  SE-650 08 Karlstad 1070 - CPR - 711 
Frøslev Projekt A/S  DK-2620 Albertslund 1070 - CPR - 713 
Bäckdahls Måleri AB SE-567 91 Vaggeryd 1070 - CPR - 718
Protre AS 6260 Skodje 1070 - CPR - 719
Lango AS 6200 Stranda 1070 - CPR - 721
Woodlink AS 4353 Klepp Stasjon 1070 - CPR - 723
Øystein Boge AS 5642 Holmefjord 1070 - CPR - 724
Talgø Møretre AS 6652 Surnadal 1070 - CPR - 725
Mjøspanel Kraby AS 2850 Lena 1070 - CPR - 726
Vyrk AS avd. Rogne 2943 Rogne 1070 - CPR - 727
Svensk Trälackering AB SE-670 41 Koppom 1070 - CPR - 729
Otretek AS 7340 Oppdal 1070 - CPR - 730
Sørlandslisten AS 4886 Grimstad 1070 - CPR - 732
RingAlm AS 2364 Næroset 1070 - CPR - 735