Limtre

CE-merking av limtre er basert på harmonisert standard NS-EN 14080 “Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav”.

Krav til sertifisering

For å kunne CE-merke limtrebjelkene må det i henhold til NS-EN 14080 dokumenteres samsvar i system 1. Et utpekt kontrollorgan må utføre innledende typeprøving, og fabrikkens produksjonskontrollen må vurderes.

Oppfølgende revisjon foretas minimum to ganger årlig. Revisjonen omfatter blant annet gjennomgang av fabrikkens kvalitetshåndbok og dets implementering.

Sertifiserte bedrifter

Bedriftene er godkjent for produksjon av bjelker til limtreklasse GL30c (kombinert limtre) og GL30h (homogent limtre) i nordisk gran/furu samt trykkimpregnert nordisk furu. Godkjenningen gjelder også for lavere klasser enn det som er angitt.

 

Bedrift Adresse Sertifikatnr.
Moelven Limtre AS - Moelv NO-2390 Moelv 1070-CPR-501
Vestlandske Limtre Industri AS NO-5642 Holmefjord 1070-CPR-504
Sørlaminering AS  NO-4534 Marnardal 1070-CPR-505 
Limtre Virnet  IS-845 Fludir 1070-CPR-507