Flere prosjekter

Pågående

Logo - WoodLCC _ed2.png

WoodLCC

WoodLCC ønsker å muliggjøre robuste og presise livssykluskostnader (LCC) basert på input fra nye modeller for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse for trekomponenter og -bygninger.

Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

CircWOOD

CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk i den norske økonomien for å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

SirkTRE

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

Ny type overflatebehandling hindre vekst av mikrober i helsebygg.jpg

WOOD for HEALTH

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og økt bruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Europeisk innovasjonsprosjekt for å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes bygninger i tre.

Massivtre.JPG

RENTRE

Utvikling av klimasmart krysslimt tre for å sikre en bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk.

29168.jpg

KL-tre SMART

Undersøker varmeisolasjonsevnen til KL-tre, og muligheten for å kunne redusere bruken av isolasjon og fuktsperre.

firecellcoat-main-logo-01.png

FireCellCoat

Utvikling av brannmaling baser på mikrofibrillert cellulose, inspirert av egenskapene til furutrær fra Kanariøyene. 

Gjennomførte

RenBrenn crop.jpg

RenBrenn

Optimalisering av biobrenselanlegg for å sikre best mulig utnyttelse av bioasken. 

Kontre 2.jpg

KonTre

Fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning. 

abracadabra.jpg

Abracadabra

Undersøker hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

trekonstruksjon.img

Tresterk

Utvikle måter å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

06004 Sørkedalen kirkegården.jpg

CreoSub

Finne nye impregneringsformer som kan overta for kreosotimpregneringen som benyttes i dag.