Logo - WoodLCC _ed2.png

WoodLCC

WoodLCC ønsker å muliggjøre robuste og presise livssykluskostnader (LCC) basert på input fra nye modeller for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse for trekomponenter og -bygninger.

 • Prosjektnavn: Enhanced Life-Cycle-Costing in wood construction by novel methods for service life planning (WoodLCC)
 • Koordinator: Prof. Dr. Christian Brischke fra Universitetet i Göttingen, Department of Wood Biology and Wood Products (Tyskland)
 • Norsk prosjektleder: Roja Modaresi, Treteknisk
 • Periode: 01.05.2022–30.04.2025
 • Budsjett: € 1 516 862,00 (3 207 000 NOK for norske partnere)
 • Finansiering: EUs ForestValue forskningsprogram og Norges forskningsråd (NFR) 
 • Forskningspartnere: 
  • Norsk Treteknisk Institutt (Norge)
  • NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) (Norge)
  • Tallinn University of Technology (Estland)
  • InnoRenew CoE (Slovenia)
  • Lund University (Sverige)
 • Industrielle partnere: 
  • Norconsult Informasjonssystemer AS (Norge)
  • Sweco Norge AS (Norge)
  • TreFokus (Norge) 
  • Miebach (Tyskland) 
  • ZRS Architekten (Tyskland) 
  • Holzbau Deutschland (Tyskland) 
  • Finnlog OÜ (Finland) 
  • Estonian Woodhouse Association (Estland) 
  • Estonian Forest and Wood Industries Association (Estland) 
  • Swedish Wood (Sverige) 
  • TMF (Sverige) 
  • Lumar IG (Slovenia)

Prosjektets to hypoteser

 1. Forbedret inndata for levetidsytelse vil muliggjøre mer presise og robuste livssykluskostnader for trebaserte produkter, noe som vil resultere i betydelig forbedret økonomisk og miljømessig påvirkning, og 
 2. Livssykluskostnader vil bare finne felles aksept hvis pålitelige inndata er tilgjengelige og supplert med kunnskap om brukernes forventninger. 

  Derfor vil en helhetlig tilnærming bli brukt for å integrere levetidsdata i analyseinstrumenter for livssykluskostnader.

  Resultatet blir WoodLCCs dataplattform.

WoodLCC vil bruke resultater fra nye metoder for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse etablert gjennom omfattende tidligere forskning på dose/responsfunksjoner for utvendige treelementer. 

Det som er nytt med WoodLCC er optimalisering av inndataene for livssykluskostnader for trebaserte byggeprodukter.

Treteknisk sine prosjektaktiviteter
Treteknisk er ansvarlig for arbeidspakke 3 (WP3), som er selve kjernen i prosjektet (se figuren under). 

WP3 er avhengig av alle de andre arbeidspakkene. Treteknisk skal integrere alle input fra WP1-4 og levere en datastruktur som kan brukes i WP5 for å lage en demo-plugin for en BIM-modell. 

Treteknisk sine oppgaver i WP3 er å revidere og evaluere alle eksisterende LCC-verktøyer og standarder samt programvare. Videre skal vi lage datastrukturen, som innebærer å finne de mest relevante indikatorene for WoodLCC. Til sist skal vi gjennomføre WoodLCC for valgte casestudier.

alt

Videreføring av CLICKdesign
WoodLCC er en videreføring av CLICKdesign-prosjektet, som hadde som mål å utvikle en ytelsesbasert spesifikasjonsprotokoll for å muliggjøre et programvareverktøy for blant annet arkitekter og planleggere for å bygge inn spesifikasjoner for levetidsytelse for tre. CLICKdesign ble avsluttet i mai 2022.

Mer informasjon:

Koordinator for WoodLCC er:
alt

Kontaktperson