Logo - WoodLCC _ed2.png

WoodLCC har startet opp!

Det første møtet med prosjektpartnerne i ForestValue-prosjektet WoodLCC har blitt avholdt i Slovenia. Prosjektet handler om forbedret livssykluskostnad i trekonstruksjoner ved hjelp av nye metoder for planlegging av levetid.

Hva er WoodLCC
WoodLCC (Life-Cycle-Costing) er et prosjekt som ønsker å muliggjøre robuste og presise livssykluskostnader (LCC) basert på input fra nye modeller for detaljerte spesifikasjoner for levetidsytelse for trekomponenter og -bygninger. 

Oppstartsmøtet
Prosjektpartnerne møttes hos InnoRenew CoE i Izola i Slovenia i slutten av mai, for å diskutere teamledelse og planlagte aktiviteter for alle arbeidsgruppene i prosjektet. De holdt også en hybridsesjon med industripartnere, og fikk omvisning i InnoRenew CoE-bygningen og laboratoriene.

Deltakelse fra Treteknisk
Treteknisk er en av prosjektpartnerne i prosjektet, hvor forsker på miljøegenskaper og livsløpvurderinger Roja Modaresi er med. 

– Jeg synes det var en veldig positiv første samling, forteller Roja. – Alle partnerne er engasjerte og interesserte i å følge opp prosjektet, og er villig til å hjelpe hverandre for å gjøre jobben. 

Videre prosjektaktiviteter
Prosjektet vil gå over tre år, og planen er at prosjektdeltakerne skal møtes et par ganger i året, hvor noen av møtene skal forsøkes å avholdes fysisk. Både Estland, Norge og Tyskland vil være verter for kommende samlinger. 

– Målet for prosjektet er jo en stor drøm som kan virke urealistisk, men jeg er sikker på at vi klarer å få noe ut av dette sammen. Det er en stor og detaljert jobb å lage et verktøy som kan fungere for alle produkter, men jeg tror det hårete målet kan nås, forteller Roja videre. 

Opprinnelsen for Treteknisk sin deltakelse
Tidligere forskningsleder i Treteknisk, Per Otto Flæte, hadde god kontakt med NIBIO ved Gry Alfredsen og andre deltakere fra prosjektet CLICKdesign, som var et prosjekt som gikk i forkant av WoodLCC, og fikk på den måten informasjon om videre prosjektaktiviteter. 

CLICKdesign hadde som mål å utvikle en ytelsesbasert spesifikasjonsprotokoll for å muliggjøre et programvareverktøy for blant annet arkitekter og planleggere for å bygge inn spesifikasjoner for levetidsytelse for tre.

alt
Foto: InnoRenew

Mer informasjon:

Koordinator for WoodLCC er:
alt

Kontaktperson