spilefasade.img

Økt konkurransekraft for trebaserte interiørprodukter (Wood2New)

Tidsramme 2014-2017
Partnere Aalto University, BRE, Holzforschung Austria, Linköping Universitet
Finansiering WoodWisdom-Net

I Wood2New er målet å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer. Resultatene fra forskningen skal så brukes i utvikling og design av trebaserte interiørprodukter for nybygg og oppussing.

Prosjektet involverer forskningspartnere fra Finland, Sverige, Norge, Østerrike, Belgia og Storbrittania, som hver leder ulike deler av arbeidet.

Building Research Establishment i Storbritannia leder arbeidet med å utarbeide en oversikt over muligheter og begrensninger for innendørs bruk av tre i boliger, skoler, barnehager og eldrehjem i Europa. Forskning på energieffektivitet og egenskapene til treoverflater ledes av Aalto University. Alto har også ansvar for arbeidet med å identifisere arkitektoniske og designmessige muligheter for bruk av tre i innendørs miljøer. Holzforschung i Østerrike undersøker emisjoner fra tre og hvordan dette påvirker menneskelig helse, velvære og bokomfort. Dette er et tema som Treteknisk også har jobbet med de siste årene. Treteknisk ved Anders Q. Nyrud og Kristian Bysheim leder en hoveddel av arbeidet, som består av forsøk på å identifisere muligheter for økt menneskelig velvære i innendørs miljøer. Gjennomføring av fokusgrupper blant ulike brukergrupper er en del av dette arbeidet.

I prosjektet er det gjennomført en serie fokusgrupper om tema knyttet til byggematerialer og velvære i innendørs miljøer. Resultatene er presentert i Treteknisk Rapport 88, og bygger videre på resultatene i Rapport 80.

Forskningsprosjektet finansieres av WoodWisdom-Net, og ble initiert i mars 2014. Prosjektet går over 36 måneder, med et totalt budsjett på 1,8 millioner euro.

Les mer på prosjektets hjemmesider.