Rådgivning

Med utgangspunkt i vår brede kompetanse på trebaserte produkter, produksjon, bygg og miljø vil vi bidra til:

  • måloppnåelse
  • prosjektplanlegging
  • prosjektgjennomføring
fasade mot blå himmel.jpg

Bygge i tre

Tre er et fleksibelt og tidsriktig byggemateriale.  Treteknisk gir byggteknisk rådgivning for bruk av tre.

tre og skolemiljø.jpg

Tre og miljø

Tre er et naturlig fornybart materiale. Økt bruk av bærekraftige treprodukter bidrar til å nå miljømål.