Tre og miljø

Det blir stadig mer viktig å dokumentere miljøeffekten av materialene vi bruker, og stadig flere krever slik dokumentasjon. Treteknisk er ledende når det gjelder miljødokumentasjon på tre, og er aktivt med i utviklingen av standarder og metoder. Treteknisk har egen EPD-generator, utfører LCA analyser og har lisens for PEFC-sertifisering.

Treteknisk leder også prosjekter for å finne frem til bedre og mer miljøvennlige trebeskyttelsesmetoder.

Fokus nr 8.jpg

Les mer om

spilefasade.img

Rådgivning miljøkommunikasjon

Treteknisk kan hjelpe til med å kommunisere miljøbudskapet til omverdenen. Vi kan legge en strategi for hva miljøkommunikasjon bør inneholde og identifisere målgrupper og planlegge aktiviteter.

Logo - PEFC_ed4.jpg

PEFC miljøsertifisering

Treteknisk er notifisert av PEFC Norge til å utføre sporbarhets- eller Chain of Custody-sertifisering. Med vår bakgrunn og nærhet til bransjen, har vi meget gode forutsetninger for å utføre PEFC – sertifiseringer for våre medlemmer og andre kunder. Treteknisk og det danske sertifiseringsselskapet Orbicon, i samarbeid med Soil Association Certification Ltd., tilbyr også FSC sporbarhets-sertifisering for treindustribedrifter i Norge.