wcte ii.png

World Conference on Timber Engineering [WCTE] etterspør faginnlegg til konferansen, fristen er 1. mars

Den første verdenskonferansen for trekonstruksjoner (WCTE) ble avholdt i 1998 i Montreux, Sveits.  I dag er WCTE verdens fremste formidlingsforum for den siste tekniske utviklingen innen konstruksjon og trebyggeri.

Oslo 2023

Norge og Oslo er valgt til vertskap for WCTE i 2023 på grunn av en rekke bygg som har vekket bred faglig interesse internasjonalt.  Konferansen har også som målsetning å vise frem norsk natur og kultur.  

Industrien inviteres

WCTE ønsker å gi norske kunnskapsbedrifter og næringsliv muligheten til å profilere seg internasjonalt. Sidearrangementer skal sikre bedriftene muligheten til å møte kunder direkte, men det inviteres nå spesielt til å holde faglige innlegg på konferansen.  Fristen for å levere «abstract», en skisse av innlegget, er allerede 1. mars 2022. 

Les mer om konferansen og hvordan levere "abstract".