Trondheim2.jpg

Workshop 3. februar - Samarbeid i Trondheim skal inspirere til økt trebruk i europeiske byer

Den 3. februar 2021 arrangerer Treteknisk sammen med Urbasofia og Trondheim kommune Early adopter, en workshop i Horizon 2020-prosjektet Build-in-Wood. Workshopen er en av totalt tre workshoper som skal arrangeres sammen med Trondheim kommune.

Målet med workshopen er å få tilbakemeldinger fra rådgivere, arkitekter, entreprenører og brukere på hvordan vi i fremtiden kan gjøre det enklere å velge tre i større konstruksjoner.

Workshopen som blir arrangert 3. februar er den første av totalt tre workshoper. Målet vil være å kartlegge hva som hemmer bærekraftig byggevirksomhet, for bedre å legge til rette for bruk av lokale trebaserte løsninger.

  • Presentasjon av Build-in-Wood-prosjektet
  • Presentasjon av Trebyen Trondheim og motivasjon for deltakelsen i Build-in-Wood
  • Presentasjon av Växjö sine erfaringer og strategi for bygging i tre
  • Gjennomgang av arbeidet knyttet til utvikling av designmanualen i Build-in-Wood 
  • Gjennomgang av spørreundersøkelse

I den tredje og siste workshopen skal det lages en konkret strategi for Trondheim kommune for hvordan de ytterligere kan øke bruken av tre i ulike byggeprosjekter.

Byggenæringen er en av de største forbrukerne av ressurser, og blir ofte kalt 40 %-næringen. Det vil si at næringen står for ca. 40 % av ressursforbruket og ca. 30 % av klimautslippene globalt. Prosjektleder for Build-in-Wood ved Treteknisk, Stine Lønbro Bertelsen, ønsker å bidra til å gjøre næringen mer ressurseffektiv og miljøvennlig. Stine sier at prosjektet Build-in-Wood i samarbeid med Trondheim kommune ønsker å kunne bidra til at akkurat dette vil skje. Hun ser frem til å starte samarbeidet med Trondheim kommune, og fortsette på det allerede gode arbeidet kommunen har gjort for å øke trebruken i byggene sine og redusere klimagassutslippene lokalt.


Link til spørreundersøkelsen finner du her.
Vi ønsker så mange besvarelser på undersøkelsen som mulig, så vennligst registrer dine svar innen 13. januar.  

Du kan lese mer om Build-in-Wood på prosjektets nettside:
www.build-in-wood.eu.

Publisert 16. desember 2020

alt