ArenaPro.JPG

WoodWorks!

Regjeringen med toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge.

-  De første kommersielle trebygningene i Norge over fire etasjer med tradisjonelt bindingsverk kommer i Trondheim.

I dag ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av fire nye «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. Ett av de bærende prosjektene i hele søknaden er arbeidet med å klare lyd- og brannkrav for bygninger over fire etasjer med tradisjonelt reisverk og dette er godt i gang.   

Skognæringas treårige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge. I denne perioden har klyngen blitt tildelt 200 millioner til mer enn 80 forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter for trøndersk skog- og treindustri. Ett av prosjektene som i løpet av 2021 får sitt første pilotprosjekt er bygninger over fire etasjer med tradisjonelt reisverk. Veidekke i Trondheim skal bygge i åtte etasjer med lette trekonstruksjoner.

Norge trenger flere bygg i tre til en lavere kostnad for å svare på markedsbehov og klimamålene for byggebransjen. En økt tilflytting til byene med press på arealene tvinger frem fortetting og høyere bygg. Potensialet for trebygg fra 5-8 etasjer er stort. I dag er det kun tilgjengelig elementkonsepter i lette trekonstruksjoner opptil 4 etg. Dette vil kunne gi økt omsetning for klyngens treindustribedrifter på 3 milliarder kroner alene.

-          I løpet av ett år er vi i gang med det første prøveprosjektet sammen med Veidekke og innen 3-5 år skal bedriftene i klyngen doble sine leveranser til bygg i by, samtidig som eksportinntektene på trelast skal dobles. Vi vil industrialisere tradisjonelt byggeri i lette trekonstruksjoner og oppskalering av tre-elementproduksjon i fabrikk, vi er svært ambisiøse på næringas vegne, sier Knut Dreier, styreleder i WoodWorks!

Klyngen skal jobbe med å løse de store utfordringene i Norge

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker nemlig etterspørselen etter bærekraftige løsninger av tre. Skog og tre har på mange måter blitt et symbol på fremtid, der trematerialer spiller en rolle i flere og flere industrier og på mange andre områder enn tidligere. Det er hit mange unge talenter nå søker seg. Skogen og trematerialer representerer bærekraft, funksjonalitet og en fremtidsrettet livsstil. WoodWorks! skal bringe løsninger til markedet som gjør det mulig å erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer.

Klyngeleder Kjersti Kinderås merker stor forskjell bare de siste 2-3 årene. Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en firedobling av dagens omsetning i trøndersk skog- og trenæring på 9 milliarder kroner innen 2030. Arena Pro-statusen vil gi næringen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er i gang.

-          Vi er utrolig stolte og glade for den anerkjennelsen som Arena Pro er. Dette er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge. Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa, sier styreleder Knut Dreier.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med:

Kjersti Kinderås, klyngeleder, mob. 95239006, Knut Dreier, styreleder, mob. 97607698.

Publisert 8. november 2019.

alt           alt