IMG20211015114646.jpg

Forsker Dag Pasca

Ekspertisen på konstruksjoner

Vår forsker Dag Pasca er som de fleste italienere lidenskapelig – lidenskapelig opptatt av trekonstruksjoner!

Hans spesialisering på konstruksjonsteknikk og interesse for testing og måling, har resultert i flere spennende prosjekter og forskningsartikler.

Ingeniørutdannelsen i Italia ble etterfulgt av masterstudie i konstruksjonsteknikk ved NMBU i Ås, og det var her den etter hvert dyptgående interessen for å bygge med tre ble vekket. 

Videre fulgte forskerutdanning, hvor Dag jobbet spesielt med vitenskapelig tilnærming til data og bruk av simuleringsverktøy for å teste bygg og konstruksjoner. 

Les vårt oppstartsintervju for å bli bedre kjent med Dag her.

Denne interessen har forsterket seg etter at Dag begynte å jobbe i Treteknisk i 2021. Som forsker her blir man både involvert i internasjonale forskningsprosjekter og -nettverk, og testprosjekter for våre medlemsbedrifter. 

altDeltakelse i forskningsnettverk
Dag er blant annet del av «HELEN», et forskningsprosjekt som inngår i COST (European Cooperation in Science and Technology), som er en europeisk finansieringsorganisasjon for forsknings- og innovasjonsnettverk. 

Det europeiske nettverket bidrar til å koble sammen forskningsinitiativer og -institusjoner over hele Europa og videre, og gjør det mulig for forskere og innovatører å utvikle ideene sine innen alle vitenskaps- og teknologifelt ved å dele dem med sine fagfeller.

alt«HELEN» står for «Holistic design of taller timber buildings”, og prosjektet jobber mot optimaliserte helhetlige tilnærminger for å forbedre ytelsen til høye trebygninger og øke deres konkurranseevne og utvide bruken i hele EU og resten av verden. Dagens nyhetsbilde med alvorlige hendelser i Syria og Tyrkia understreker viktigheten av dette arbeidet.

Dag sitt bidrag i prosjektet er å forske frem bedre forståelse av vibrasjoner og deformasjoner i høye trebygg. Prosjektgruppen ønsker å gjøre kunnskapen kjent gjennom forskningsjournalen «Engineering Structures», som er en av de mest anerkjente innen dette fagfeltet.

Les mer om COST Action HELEN her.

Hulltaking av etasjeskillere
Et praktisk prosjekt Dag har jobbet med i det siste er teoretiske modeller og tabeller for utforming og hulltaking av etasjeskillere. 

Blant Treteknisk sine medlemsbedrifter var det produsenter av etasjeskiller som etterspurte tabeller for å beregne spennvidde i etasjeskiller, deriblant Kjeldstad Trelast i Selbu. Ønsket var å få på plass et prosjekt som kunne utvikle en spennvidetabellgenerator. 

Et forskerteam bestående av fem forfattere, hvor Dag blant annet også samarbeider med Treteknisk-kollegaene Karl-Christian Mahnert og Andreas Stenstad, har sendt inn en vitenskapelig artikkel til «Engineering Structures». Artikkelen er nå til vurdering og revidering. De involverte ønsker å legge ny kunnskap til utarbeidelsen av tekniske godkjenninger, som utføres ved SINTEF. Bedre kapasitetsutnyttelse og større lysåpning i bjelkelag er en ønsket effekt av arbeidet.

alt

Dag på Teknas kursdager.

Temaet hulltaking av etasjeskillere ble også presentert av Dag på Teknas kursdager i Trondheim tidligere i januar i år, med teoretiske modeller for utforming. 

Les mer om Tekna kursdagene i år her.

altRevidere rapporter
Dag er også i gang med å revidere Treteknisk rapport nr. 86 fra 2013 om prosjektering av trekonstruksjoner og vinkelrett trykk på fiberretning. Dette blir viktig når Eurocode 5 skal revideres, les mer om det her.

Papers, papers, papers
Dag synes det er interessant med forskning på konstruksjoner i tre, og selv om det er mye arbeid liker han jobben med å presentere forskningen og funnene i vitenskapelige artikler. 

– Det er det jeg har trent på, med blant annet doktoravhandlingen min. Det å kunne sluttføre det man har jobbet med og kommunisere det, gir mening. Det er sånn forskere må jobbe, sier han med et smil.
 

Dag med doktoravhandlingen sin.

Kontaktperson