e og t webinar skjermdump.jpg

Energi og Tørkeklubbens webinar viste nye muligheter med digitale hjelpemidler.

Bruk av digitale hjelpemidler var hovedtema under Energi og Tørkeklubbens webinar 17. februar.   Tørkeprosessen kan både forbedres og effektiviseres ved hjelp av digitalisering.

Svensk software gir muligheter for kvalitetsoppfølging.

Med base i Skellefteå utvikler DataPolarna software for treindustrien.  Daglig leder Anders Marklund kunne fortelle om utvikling av lager og logistikksystem som også benyttes til produksjonsplanlegging, kvalitetsoppfølging og kvalitetsevaluering.  Gode data er en forutsetning for å lykkes i forbedringsarbeidet.  Marklunds råd til tørkepasserne var å gjøre registrering av energi, tørkeforløp og kvalitet over lengre perioder.  Et målrettet forbedringsarbeid bør baseres på trender og observasjoner over tid understreket han.

Fuktmåling med truck

Trucker kan relativt enkelt utstyres med vektmåling av lasten.  Dette baseres seg måling av trykket til hydraulikkoljen når trelasten står på gaflene.  Konecranes sitt utstyr ble forklart under webinaret.  Det er også dette som er benyttet til et utviklingsprosjekt gjennomført hos medlemsbedriftene i Energi og Tørkeklubben.

Lufthastighet og luftretning

Det er normalt i kammertørker å snu luftretningen under tørkeprosessen.  Dette gjøres for å minske spredningen i sluttfuktighet, sikre kvalitet og korte ned tørketiden.  Thomas Wamming fra Valutec fortalte om et tørkeforsøk utført ved Kåge Säg ved Skellefteå.  Reverseringstiden - eller tiden mellom luftstrømmene snus har betydning for tørkeklima og kvalitet, spesielt for trelasten som står plassert ytterst i rankene.  Wamming innledet med å undres over at de fleste tørker reverseres hver time uten at han hadde funnet noen god begrunnelse for dette.  Forsøkene som ble gjennomført ved Kåge viste av lengre reverseringstider har positive effekter, spesielt for tørker med lufthastighet under 3 m/sek.  De kritiske ytterste rankene fikk ingen endring i sprekkdannelsen selv om reverseringstiden ble satt til 6 timer.  

Følges opp under Årsmøtet/Fagutferden

Energi og Tørkeklubben vil følge opp tematikken fra webinaret under fagseminaret og utferden 23.-24. mars på Gardermoen, les mer/påmelding.