SB1 B.png

Venstre: Oppbygging av sensorboksen bestående av
et termometer, et hygrometer og tre anemometre.
Høyre: Plassering av boksen før den kjøres gjennom Gausdal Bruvolls malingstørke.

Sensorboks for tørker

Treteknisk har utviklet en sensorboks i forskningsprosjektet KonTre, et samarbeidsprosjekt med Gausdal Bruvoll.

Sensorboksen gjør det mulig å styre tørkeprosessen av produkter bedre. Ny teknologi vil bidra til å oppdage eventuelle feil og dermed optimalisere tørkeprosesser.

Mange produktfeil skyldes feil tørking. Dette gjelder vanlig trelast og ikke minst malingsprodukter. Treteknisk har utviklet en sensorboks som kontinuerlig måler lufttemperatur, relativ fuktighet og vindhastighet i ulike retninger.

Boksen sendes gjennom kontinuerlige trelast- eller malingstørker, og gir et nøyaktig bilde av klimaforholdene. Dette fordi boksen opplever det samme som selve produktet.

alt

Eksempel på målinger tatt med sensorboksen som viser variasjon i temperatur og relativ fuktighet i bredde (høyre, midten, venstre) og lengde i en kontinuerlig tørke.

Resultatene kan da brukes til å oppdage feilkilder og finne de optimale forholdene for spesifikke produkter. I malingstørker med UV/LED-herding bruker vi en såkalt UVpad til å måle stråling. Det brukes oftest bredbånd-radiometre til kontroll av lyskildene i malingsanlegg. Denne typen radiometer må kalibreres for én lampetype og varierer i følsomheten.

alt

Treteknisk sin spektral-radiometer til kontinuerlig logging av stråling i tørker som bruker UV/LED til herding av maling eller lakk.

Fordelen med Treteknisk sin UVpad er at den er et spektral-radiometer, noe som tillater å måle nøyaktig styrken til ulike strålingskilder, som kvikksølv, gallium, iridium. Avhengig av type anlegg, brukes både sensorboksen og UVpad-en alene eller i kombinasjon.

Resultatene kan da brukes til å oppdage feilkilder, finne de optimale forholdene for spesifikke produkter og i beste tilfelle til modellering av tørkeforholdene. Se mer info på Research Gate.

Ulrich Hundhausen

Publisert 21. april 2021