Ivar 0003.JPG

Ivar Horsberg Hansen - fra trevare til CE

En betydelig del av virksomheten på Treteknisk er kontroller og sertifisering av bedrifter. Ivar Horsberg Hansen har siden 2018 jobbet som CE-revisor for takstol.

45 bedrifter får sin årlige kontroll utført av Kjell Ingar Myrdal og Ivar Horsberg Hansen. I disse koronatider har de fleste av de fysiske besøkene blitt erstattet av digitale møter.

Det har vist seg å fungere veldig bra. Nå må mer forberedes på forhånd hos kunden og oss. Det en før kunne kontrollere over bordet, må nå sendes inn eller vises digitalt. Det er mye lærdom i slike krevende tider, og noen rutiner vil nok forbedres i hele sertifiseringsprosessen ved både fysiske og digitale sertifiseringer.

Ivar er også CE-revisor for brannklassifisert kledning og plater samt limtre, og er leder for faggruppa som jobber med CE-sertifisering på Treteknisk. Gruppa teller 10 personer og omfatter 7 ulike produktområder. Flere av disse personene er også involvert i andre kontrollordninger som ikke er underlagt CE-regimet.

Du blir av noen omtalt som Ivar Trevare!
Jo, det kommer vel av at jeg har svennebrev som møbelsnekker og har hatt ulike jobber knyttet til møbel, innredning og trevareindustrien. Første jobben var på et snekkerverksted i tredje etasje i en bakgård på Grünerløkka. Det var fem ulike snekkerverksteder i den gården, og vi var hoffleverandør av bankinnredninger til Den norske Creditbank. Så tok jeg lederskolen for Treindustrien ved Statens Teknologiske Institutt. Det var en nyttig skole, men den er som mange andre læresteder i trebransjen, nedlagt. Jeg var så selger i A. Falkenberg Eftf. AS og lærte masse om bedrifter og fag innen møbel- og trevareindustrien. Det fikk jeg stor nytte av som bedriftsrådgiver i Statens Teknologiske Institutt. Senere var jeg produksjonsansvarlig hos Tre Trapp AS i Røyken. Så var jeg fagsjef og senere direktør i Norske Trevarefabrikkers Landsforbund.

Med denne mangeartede bakgrunnen er det fint å jobbe på Treteknisk. Her er det også et rikholdig snekkerverksted, som kan brukes av ansatte på kveldstid. Etter det jeg har skjønt, var de ansatte mere ivrige i kjelleren før.

Det sies at hvis en har jobb, bolig og familie, så er en ikke arbeidsløs. Men etter å ha brukt strøm på sykkelen og bilen, så har du vel litt energi til andre ting også?

Jo, jeg kjører snøbrett, og er medlem i klubb med aldersgrense 40 år, -nedad. Norske Geriatriske Snowboardere.

alt

Noen fagfolk slapper best av over tregrensa, men du har båt??

Min far fikk båtplass i Asker på 70-tallet og den har jeg arvet. Der ligger det en klassisk seilbåt av type Yngling. Enkel og grei, men med litt lite treverk.

Jo, jeg trives godt på Treteknisk, jeg, med en masse hyggelige folk, interessante oppgaver og nærhet til treindustrien. Det er ikke så tørt som mange tror.

Per Skogstad

Publisert 19. november 2020