Figur 1.png

Anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag

Det er nå ett år siden at Treteknisk lanserte en "Anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag" sammen med leverandører av sponplater, festemidler og sponplatelim.

På et oppfølgingsmøte kunne leverandørene fortelle at skrivet hadde blitt et viktig supplement til bruks- og monteringsveiledning til de enkelte produkter, spesielt fordi man har klart å samle mange aktører som står bak ett skriv.

Anbefalingen brukes aktivt i opplæring og markedsføring. Nå jobbes det med en oversettelse av anbefalingen til flere språk for å spre kunnskapen enda videre.

Last ned veiledningen her.
 

Karl-Christian Mahnert

Publisert 10. juni 2021