Bergene Holm AS, avd. Nidarå oversiktsbilde.jpg

Oversiktsbilde over Bergene Holm AS, avd. Nidarå (fra www.bergeneholm.no)

TTF arrangerte generalforsamling i Åmli og besøkte Bergene Holm AS, avd. Nidarå

11. mai ble årets generalforsamling i Treindustriens Tekniske Forening (TTF) avholdt på Pan Garden i Åmli med 42 deltakere.

Generalforsamlingen ble som vanlig kombinert med årsmøter i Kledningskontrollen og Brannkontrollen samt kontakt- og informasjonsmøter i Norsk Trelastkontroll og Norsk Impregneringskontroll.

Det ble gjennomført valg av styremedlemmer, og det ble gjenvalg på styreleder Ylva Kleiven, nestleder Olav Bergene Holm jr. og styremedlem Terje Osen.

Steffen Engeland fra Moelven Wood AS ble valgt inn som nytt styremedlem. Han erstatter Eivind Skaug fra Moelven Soknabruket som har sittet i to perioder.

Kjell Nybakke fra Begna Bruk AS og Knut-Arne Johansen fra Splitkon AS er nye varamedlemmer i styret. Full oversikt finner du her.

Kommende aktiviteter

TTF planlegger en høstutflukt til Skottland 11.–13. september, og endelig program og påmelding vil være klart nærmere sommeren.

Datoen for det tradisjonelle julemøtet er satt til 14. desember, og vil som vanlig avholdes på Olavsgaard.

alt
Besøk på Nidarå

Etter årsmøter og generalforsmaling presenterte Johan Mørland hjørnesteinsbedriften i Åmli, Bergene Holm AS, avd. Nidarå. Johan har vært ansatt på bruket helt siden 1972 da saga hadde vært i drift ett år.

Johan gjennomgikk utviklingen fra da til nå, og gjorde rede for både investeringer, branner og skiftende eiere. Johan går av med pensjon til sommeren etter å ha vært leder på bruket i hele 29 år.

Dagen ble avsluttet med en befaring av alle avdelingene på Nidarå og man fikk se et velinvestert sagbruk og høvleri der den nye råsorteringen virkelig imponerte deltakerne.
 

Kontaktperson