08959 parkett crop.jpg

Rengjøring av parkett - hva man bør tenke på

Det er viktig å vaske og rengjøre parkettgulvet riktig, slik at parketten bevares på en god måte.

Moderne flersjiktsparkett overflatebehandles vanligvis på fabrikk med 5-10 strøk olje eller lakk. Dette skaper et slitesjikt på treoverflaten som gir en liten beskyttelse mot væske.

Oppfukting av treoverflaten gjennom vaskevann eller vannsøl som ikke tørkes opp med en gang, eller en fuktig bleie som blir liggende en stund, vil likevel skade parketten permanent (Bilde 1).

Parkettbordenes sider er helt ubeskyttet slik at all væske vil trenge uhindret inn. Dette gir ofte mørk misfarging langs ende- og sideskjøter (Bilde 1).

alt

Bilde 1: Oppsprekking av parkettbord og misfarging av bordender som følge av vannsøl.

Mange overflatebehandlingssystemer er dessuten følsomme når det gjelder renhold. Bruk av vann på parketten bør unngås, og parketten bør helst holdes ren ved støvsuging. Dersom parkettoverflaten må vaskes, skal man bruke en hardt oppvridd klut slik at vann ikke blir liggende igjen på parkettoverflaten etter vasking.

Det er tradisjon for å bruke grønnsåpe som overflatebehandling på heltregulv. Grønnsåpe er en naturlig såpe som er laget av fett og kalilut. Fettet danner et beskyttende sjikt på treoverflaten, som likner på et tynt vokssjikt. Selve sjiktet oppfriskes hver gang et slik gulv vaskes med grønnsåpe. Kalilut er en sterk alkalisk løsning som gjør at vaskevann som inneholder 1 % grønnsåpe har en pH-verdi på ca. 10. Bare for a sammenlikne: pH-verdien til rent vann ligger på ca. 7. Væske med en så høy pH-verdi som grønnsåpe løsner oljen fra en oljet treoverflate. På lakkerte overflater forårsaker den lyse flekker eller at lakken mattes.

Derfor skal ikke grønnsåpe eller andre alkaliske produkter brukes på tregulv med oljet eller lakket overflate. Ved valg av vaske- og pleiemiddel er det best å forholde seg til parkettprodusentens anbefalinger samt doseringsanvisninger. For høy konsentrasjon av selv et egnet vaskemiddel kan medføre at det dannes en film på parkettoverflaten (Bilde 2). Filmen kan igjen gjøre det vanskelig å holde parketten ren.

alt

Bilde 2: Skjoldete parkettoverflate som følge av for høy konsentrasjon av vaskemiddel.

I tillegg lønner det seg å bruke dørmatter ved inngangs- og terrassedører for å holde parketten fritt for små stein og sand som kan lage stygge riper.

Karl-Christian Mahnert

Publisert 19. november 2020