BEES-salons-2020 Nordics.jpg

Bio360

Treteknisk deltok i januar på den årlige konferansen Bio360 som i år ble holdt i Nantes, Frankrike. Arrangør av konferansen er BioEnergy Events and Services (BEES).

I år hadde arrangementet en egen paviljong dedikert til de nordiske landene for presentasjon av fagmiljøer med institutter og bedrifter innen utnyttelse av biomasse til energi.

Bio360-konferansen representerer hele biomasse-til-energi-verdikjeden, det vil si trebasert bioenergi, avfall til energi og biogass. Konferansen gir en mulighet til å knytte nye internasjonale forbindelser innen forskning og utvikling. Blant annet ble systemer for nær-infrarød (NIR) inline-målinger av biprodukter og automatiserte prøvetakingssystemer presentert.

Treteknisk presenterte i tillegg det pågående FoU-prosjektet «Røntgenteknologi for smartere prosesskontroll på sagbruk» for interesserte deltagere. Prosjektet har så langt vist at den største utfordringen med å måle trefuktighet i biproduktene fra sagbrukene med røntgen er densitetsvariasjonene mellom sortimentene og innad i hvert sortiment. Prosjektet vil pågå til slutten av 2020.

I år hadde arrangementet ca.1500 deltakere og 450 utstillere fra 35 land, og tiltrakk ca. 7000 besøkende.