IMG_20180828_214019.jpg

Trondheim kommune, Kystskogbruket og Treteknisk inviterer FoU-miljøer og næringsliv til prosjektkonkurranse

Som en del av EU-prosjektet Build-in-Wood er Trondheim valgt til foregangsby for bærekraftig trebruk.  På et digitalt fagmøte 30. september inviteres FoU miljøene sammen med lokalt næringsliv til å bidra til å øke bruken av tre og til å sikre bomiljøet.  Gode forslag vil konkurrere om midler til forprosjekter.  Fagmøtet gjennomføres i samarbeid med WoodWorks! Cluster.

Trebyen Trondheim

Det politiske styret i Trondheim har etablert Trebyen Trondheim og arkitekt Ana Castanheira er engasjert som prosjektleder.  Under fagmøtet som arrangeres 30. september ønsker hun å koble FoU miljøene med lokalt næringsliv, målet er at disse sammen skal løse utfordrignene med å gjøre Trebyen mer bærekraftig og god å bo i.

 

 

 

 

 

   Foto: jst.noFoto: jsn.no

 

Prosjekt-konkurranse

I samarbeid med forskergruppen i WoodWorks! og Kystskogbruket inviteres det til prosjektkonkurranse hvor gode prosjektforslagene fra deltakerne vil konkurrere om finansiering av et forprosjekt.
Prosjektforslagene skal ta utgangspunkt i utfordringene som er beskrevet av Trebyen Trondheim.

Agenda digitalt fagmøte torsdag 30. september 9:00-12:00

  • Entrepriseform - hvordan utfordre lokale verdikjeder, Audun Otterstad, EBA
  • Hva etterspørres av bærekraft i offentlige anbud og forespørsler? Kjell Larsen, tidligere CEO Pipelife
  • Nye former for samarbeid, Aina Reppe, Næringsforeningen i  Trondheimsregionen
  • Innovative løsninger for store bygg i tre,  Joachim Dørum, Green Advisors
  • Oppgradering med påbygg i tre, Aasmund Bunkholt, Trefokus 
  • Sirkularitet i Trondheim kommmune, Ana Castanheira, Trondheim kommune
  • Oppstart prosjektkonkurranse, (se påmelding under), WoodWorks!

7-utfordringer

Det er i prosjektet kartlagt syv problemstillinger for bærekraftig byutviklig i Trondheim.  En bekrivelse av disse finner du under.

De syv identifiserte områdene

1. Målbare effekter ved bruk av tre 

Vi opplever økt bruk av tre og trebaserte løsninger. Både politisk ledelse, offentlige myndigheter og kommersielle aktører ser nye muligheter og effekter av trebruk. Noe av dette er vitenskapelig dokumentert, andre argumenter er på et mer "intuitivt" grunnlag. Vi ønsker ny kunnskap og dokumentasjon om hvordan effektene kan måles. 

2. Sirkularitet
Stadig flere utbyggere har et ønske om at bygg og byggevirksomhet kan bidra til sirkularitet. I fremtiden kan vi se for oss at bruken av bygg kan endres etter nye behov og utfra at bymiljøet endres. Hvordan kan man sikre at materialer og byggevarer kan brukes sirkulært? Byggevarer skal ikke brukes kun i 60 år for så å bli avfall, byggevarer må få økt livssyklus. 

3. Endringsevne
Fra flere hold stilles det spørsmål om samfunnets innstilling og evne til omstilling. Økt bruk av tre vil kreve at vi gjør ting annerledes enn før. Dette går også på holdninger - det å tenke hvordan man endrer systemer for å lykkes med bærekraftig bygg og samfunnsutvikling. 

4. Lokale verdikjeder
Utbyggere er ikke kun opptatt av miljøegenskaper hos enkeltbedrifter eller enkeltprodukter. For å sikre mest mulig bærekraftige løsninger ønsker utbyggere å ta hensyn til hele verdikjeder. For næringsaktørene betyr dette nye utfordringer, men også nye muligheter. Ved å danne nye lokale verdikjeder vil nye aktører kunne få tilgang til nye markeder. 

5. Anbudsprosesser 
Anbudssystemet og hvordan kommunene bestiller bygninger representerer en stor lokal utfordring i bredere innføring av fleretasjes trebygninger, slik deltakerne på workshop I har oppgitt. Hvordan bør anbudsprosesser gjennomføres for å sikre bærekraft? Hvordan kan anbudsprosesser tilpasses slik at de gir vilkår for lokale verdikjeder?  

6. Sårbarhet
Trebruk må sies å være "i vinden". Miljøpåvirkning og skogdød i både Nord-Amerika og i Mellom-Europa er allerede en utfordring for råvareforsyninger til industrien. Prioriteringer kan bli nødvendig for å sikre at trefiber bidrar best mulig til bærekraft. Hvordan sikre prosesser som gir god utnyttelse av naturresursene?

7. Tekniske løsninger
Utbyggere har behov for byggesystemer som gir gode logistikkløsninger for urbant byggeri med industrielle løsninger. Det oppfattes som utfordrende å plassere eksisterende kranutstyr samt å frakte inn moduler og elementer. 
Det er også utfordrende i store konstruksjoner at bygg i tre får stor høyde/bredde.
Noe av utfordringen med trebyggeri er å ha tid nok til å detaljplanlegge byggene, hvordan kan dette sikres?