Fokus nr. 52 2020 for bilde crop 2.jpg

Revidert utgave av Fokus på tre nr. 52

En ny, revidert utgave av Fokus på tre nr. 52: "Trekonstruksjoner med spikerplater" er nå tilgjengelig hos Treteknisk og Trefokus.

Spikerplatekonstruksjoner ble tidligere mest benyttet i bolighus og hytter. Det er et meget fleksibelt byggesystem. Den største fordelen er høy styrke i forhold til vekt, og kan dermed bære store laster til en rimelig pris. Nå er spikerplatekonstruksjoner også mye brukt i næringsbygg og krevende forskalinger.

Heftet er utgitt av Norske Takstolprodusenters Forening, TreFokus og Treteknisk.

Denne utgaven er på 6 sider og viser allsidig bruk. Om ønskelig kan den oversendes i trykket form uten kostnad.

Til heftet