Simulering ER.png

Stor interesse for simulering av industriprosesser

Norsk Treteknisk Institutt har nettopp gjennomført et webinar hvor digital simulering av industriprosesser var tema.

Problemstillinger fra drift av høvleri var case i webinaret, som samlet mer enn 50 deltakere fra norsk treindustri.

Seminaret ble holdt av spesialrådgiver Erik Røshol ved Treteknisk.

Se effekten av investeringer uten å bruke penger

Simulering kan brukes til å teste ut ulike alternativer i en digital 3D-modell. Treindustrien er kapitalintensiv, det medfører beslutninger om store investeringsbeløp med usikre effekter.

Ved hjelp av gode digitale simuleringsmodeller har bedriftene mulighet til å teste ut ulike alternativer før de investerer i virkeligheten.

Bedriftens digitale tvilling

Treteknisk benytter simuleringsverktøyet Flexsim. Verktøyet er som navnet tilsier fleksibelt, og blir benyttet i mange ulike bransjer og sammenhenger. 

- Vi har en tett dialog med den danske forhandleren av programmet og diskuterer hele tiden med dem for å bruke erfaringer fra andre bransjer i treindustrien, kan Erik Røshol fortelle.

Bedrifter vil vite mer

Treteknisk er i dialog med mange av deltakerne på webinaret som konkret ønsker å se på om Flexsim kan brukes for å vurdere endrede driftsformer, logistikk og investeringer.

- En simuleringsmodell blir som en digital tvilling av prosessen og kan brukes som et «laboratorium» der man kan teste ut sine planer og ideer uten å bruke råvarer og produksjonskapasitet!,  presiserer Erik Røshol

For nærmere informasjon, kontakt spesialrådgiver Erik Røshol:  erik.roshol@treteknisk.no
 

Publisert 7. mai 2020.