sirkTre partnere.png

sirkTRE prosjekt skal utvikle sirkulær verdikjede for tre

Prosjektet er nylig innvilget støtte fra programmet Grønn Plattform.
Treteknisk skal delta aktivt i delprosjektet cirkWOOD som fokuserer på forskning og kompetanse, og vil også være involvert i en rekke av aktivitetene som skal gjennomføres i de ulike delene av sirkTRE-prosjektet.

Les mer hos: NWC klyngen