sirkTre partnere.png

sirkTRE prosjekt skal utvikle sirkulær verdikjede

Prosjektet er nylig innvilget støtte fra programmet Grønn Plattform.
Treteknisk skal delta aktivt i delprosjektet cirkWOOD som fokuserer på forskning og kompetanse.

Les mer hos: NWC klyngen