Demonstrator1.jpg

Illustrasjon: Waugh Thistleton Architects

Treteknisk med på byggingen av Build-in-Wood Demonstrator-bygningen

Build-in-Wood er et europeisk innovasjonsprosjekt med en målsetning om å få byggebransjen til å gjenoppdage tre som det ideelle byggematerialet.

Treteknisk har vært en aktiv deltaker i Build-in-Wood og bidratt til ulike arbeidspakker, fra bygningsfysikk og energiforbruk til klimagassregnskap og konstruksjonsteknikk. 

Som en del av prosjektet bygges det nå en unik test- og demonstrasjonsbygning i Danmark. 

Konstruksjon av Demonstrator-bygningen

Bygget er basert på en konstruksjon av limtresøyler og -bjelker, gulvplater i KLT og lette fasadeelementer i tre, og viser frem byggesystemet som er utviklet i prosjektet.

I februar startet grunnarbeidene med støping av betongfundament og montering av skruefundament på Teknologisk Institutt nær København i Danmark (DTI). 

Parallelt foregikk produksjon av KLT-elementer, prefabrikkerte gulvkassetter og fasadeelementer som ble installert i mars. Etter påske ble både tak og gardinmur i atriumlobbyen montert.

Når bygningen er helt lukket og beskyttet mot vær og vind, starter arbeidet med interiøret. Mai og juni vil være opptatt med montering av dører, gulv og tak, og montering av systemer for elektro og VVS. 

Bygget forventes å stå ferdig tidlig i august, og vil da bestå av 340 kvadratmeter fordelt på to etasjer.

alt

Illustrasjon: Waugh Thistleton Architects

Treteknisk sitt bidrag til demobygget

Vi har utforsket hvordan det nåværende og det fremtidige klimaet vil påvirke bygninger i tre, og ved bruk av eksperimentelle laboratorieundersøkelser og avanserte numeriske simuleringer har vi foreslått byggetekniske løsninger som forhindrer nedbryting av trebaserte materialer, minimerer energiforbruk og forbedrer inneklima.

Hensikten med demobygget i Danmark er å teste hvordan de ulike løsninger og systemer fungerer i et reelt bygg, med hensyn til både bygningsfysikk samt akustikk, arkitektur, konstruksjonsteknikk og så videre. 

Demobygget vil ikke bare vise frem og teste Build-in-Wood-systemet, men også demonstrere bygningens kapasitet til å enkelt demonteres og rekonfigureres. Bygningen gir ulike interessenter fra industrien en unik mulighet til å teste og dokumentere nye innovative byggematerialer, komponenter og systemer i full skala under virkelige forhold. Testdata vil bli samlet på akustikk, inneklima, isolasjonsytelse og fuktighet.

I forbindelse med demobygget har Treteknisk blant annet bidratt med å identifisere bygningskomponentene som er av interesse fra bygningsfysiske perspektiv, og kartlegge de ulike eksperimentelle undersøkelser som skulle utføres. 

alt

Illustrasjon: Waugh Thistleton Architects

Vi har spesifisert loggere som skal brukes til overvåking av ute- og inneklima samt fukt og temperatur i tre og andre materialer i trebaserte systemer. I tillegg har vi definert utstyr som skal benyttes for å utføre tester som vil kartlegge varmetap gjennom klimaskjermen, kuldebroer, luftlekkasjer. 

På den måten kan man kvantifisere energiforbruk, inneklima (både termisk komfort og luftkvalitet) og hygrotermisk tilstand i bygningskomponenter. Resultatene kan blant annet brukes til validering av numeriske simuleringer som skal gjøre det mulig å forutsi bygningsfysiske fenomener, energiforbruk og inneklima i fremtiden.

Les mer:

Kontaktpersoner