biw nyhetsbrev klipp.png

Build-in-Wood gir resultater

Build-in-Wood prosjektet, som skal tilrettelegge for bærekraftig bruk av tre i byer og tettsteder, kunngjør i siste nyhetsbrev resultater så langt fra delprosjektene.  Andreas Stenstad har sammen med kollegaene ved Treteknisk samlet inn brukt trelast og har laget CLT-elementer av den.  Brukt tre har egenskaper som gjør den egnet til CLT-produksjon, utfordringen ligge i å finne rasjonelle produksjonsmetoder.

Rett og tørt

I rapporten som nå er omtalt til Buil-in-Wood sitt nyhetsbrev, beskrives en ombruksundersøkelse som startet ved Ragn Sells ombruksstasjon.  Et parti 48x98 ble sortert ut, spiker og skruer ble fjernet.  Partiet ble så sortert i henhold til NS-INSTA 142 samt med en håndholdt Brookhuis Timber Grader MTG.  Godkjente lameller ble høvlet og limt til CLT- elementer.  Disse ble så testet i Treteknisk sine laboratorier for stivhet og styrke, limstyrke og skjærstyrke.  Testene ga positive resultater og viser at brukt tre ikke er nevneverdig påvirket styrkemessig når de brukes i CLT-produksjon.  Utfordringen ligger i å sikre riktig fuktighet samt at lamellene må være rette og mulig å bearbeide i en høvel.  Rapporten peker på at det trenges mer arbeid i å utvikle industrielle løsninger (les mer om dette hos sirktre).

Join the Build-in-Wood community!

For alle som ønsker å følge med i selve prosjektet samt å skaffe seg et internasjonalt nettverk av tre-entusiaster er det opprettet et eget digitalt samfunn - Build-in-Wood community.
Nettverket, som er gratis, lover å holde medlemmene oppdatert på store nyheter samt være en arena for utveksling av ideer og resultater.

 

alt      alt