ImpGran.jpg

Ved impregnering av gran får man en såkalt «konvoluttimpregnering» der det er krav til opptaksmengder kun i de ytre 3 mm av tverrsnittet.

 

Impregnering av gran

Tradisjonelt er det furu som impregneres i de nordiske landene. Treteknisk har i senere tid fått en del henvendelser om impregnering av gran, og denne artikkelen beskriver hvordan en kan gjøre det innenfor reglene til Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR).

Når gran nå har fått økt aktualitet som råstoff til impregnering, har dette bakgrunn i at gran har mange gode egenskaper til kledning som det er ønskelig å komplementere med økt holdbarhet. 

NTR har to impregneringsklasser for gran, GRAN og GW. Disse klassene er definert i NTR Dokument Nr 1, Del 2. Se dokumentet her.

Impregneringsklasse GRAN omfatter følgende bruksområder: utvendig kledning, vindskier og taklekter (impregneringsklasse GRAN er ikke ment for terrassebord). Impregneringsklasse GW er for bruk til vinduskomponenter.

For å kunne produsere disse produktene i henhold til NTRs kvalitetskrav må impregneringsverket være godkjent og tilsluttet en kvalitetskontroll slik det er beskrevet i NTR Dokument Nr 3, Del 2. Se dokumentet her. 

For klasse GRAN skal all bearbeiding av trevirket så langt som mulig utføres før impregnering. Begrenset bearbeiding som ikke lar seg gjennomføre før impregnering (f.eks. kapping og hulltaking) krever at de bearbeidede flatene behandles med et egnet trebeskyttelsesmiddel. Mer omfattende bearbeiding etter impregnering, slik som splitting/kløyving eller høvling medfører at dette trevirket mister sin impregneringsklasse.

For klasse GW må all bearbeiding av trevirket kun foregå før impregnering, samt at det ikke kan benyttes vannlagret virke.

Impregneringsmidler som er tillatt å bruke i impregneringsklasse GRAN må være godkjent i impregneringsklasse AB, mens impregneringsmidler som er tillatt å bruke i impregneringsklasse GW må være godkjent i impregneringsklasse B. Liste over impregneringsmidler godkjent av NTR finnes her.

Krav til inntrengning og opptak av impregneringsmiddel er gitt i tabellen nedenfor.

alt

Tverrsnittsprøver for analyse av opptak av impregneringsmiddel skal kappes fra impregnert trelast bestående av rettfibret virke uten sprekk og andre defekter, minst 100 mm fra kvist og minst 500 mm fra trelastens ender. Prøvene skal ha en lengde på minst 70 mm.

Når det gjelder merking av NTR-impregnert virke så har man i Norge benyttet NS-merket, mens de andre nordiske landene benytter NTR-logoen. For impregneringsklasse GRAN innebærer dette i Norge NS-GRAN, mens det i de andre nordiske landene blir NTR-GRAN. NS-merket er innarbeidet i Norge, og de norske impregneringsverkene ønsker å fortsette å benytte dette.

Per Otto Flæte

Publisert 26. mai 2021