skyline.jpg

Skog- og treklyngene med kurstilbud for internasjonal handel

Klyngene vil samarbeide med TradeMark, Eksportfinansiering Norge og Innovasjon Norge om kursinnholdet.  Treteknisk har ledet utviklingsarbeidet.

Kursopplegget består av to fysiske kursdager, en dag digitalt og til slutt en studiereise med praktisk trening i salgsarbeid.  I forkant av kurset vil vi det avholdes en kortere digital seanse for å bli blir litt kjent med kursinnholdet, klyngene oppfordrer til til at nærmeste leder deltar på denne nettsamlingen.

Kurset passer for medarbeidere som er relativt nye med salgsarbeid internasjonalt.  Kurset vektlegge salgsarbeid generelt og  innholdet vil være relevant i forhold til alle klyngebedriftenes produkter og tjenester. Kurset kommer til å vektlegge salg til bedrifter (BtB).

Mer informasjon og påmelding.