Kampanjebilde fra Forskningsrådet.jpg

Forskningsrådet med egen utlysning for innovasjonsprosjekter innen skog og tre

Forskningsrådet har nå publisert årets utlysning for støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) med søknadsfrist 16. oktober.

En egen pott på 35 millioner kroner er satt av til prosjekter innenfor verdikjeden i skog- og trenæringen, fra skogbruk og skogforvaltning til foredling og bruk av tømmer, trelast og trevirke i bygg, interiør og andre produkter til ute- og innemiljøer.

Man kan få støtte til både innovasjons-, piloterings- og demonstrasjonsprosjekter, og detaljert informasjon om hvem som kan støtte og hva man kan få støtte til er beskrevet på utlysningens hjemmeside

20. august arrangerer Forskningsrådet et informasjonswebinar om utlysninga som er åpent for alle, og man kan melde seg på her.

Forskningsrådet logo.jpg

Mer om IPN-prosjekter

En av de store satsningene fra Forskingsrådet heter Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Her ønsker Forskningsrådet å støtte forskningsbasert innovasjon i næringslivet som leder til nye eller forbedrede produkter, prosesser, eller tjenester innenfor et eller flere sektorer i næringslivet.

Les mer her.

Kontaktpersoner