KlevenSolheim.png

Sten Jarle Solheim og Ylva Kleiven

Nestorer gir seg, men TTF stevner videre med ny leder og ny sekretær

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) gjennomførte i år som i fjor sitt årsmøte digitalt, men ser nå at fysiske samlinger snart er innen rekkevidde.

Tre nye styremedlemmer ble valgt inn; Ylva Kleiven fra Moelven Timber som leder, Olav Bergene Holm jr. fra Bergene Holm AS som nestleder og Terje Osen fra ESAS som styremedlem. Dette betyr at den lengst sittende lederen for TTF med hele seks år, Sten Jarle Solheim, nå gir seg, men fortsetter i valgkomiteen for TTF. Eivind Skaug fra Moelven Soknabruket og Ragnar Berg fra Norsk Limtre fortsetter som styremedlemmer.

Også en annen nestor, nemlig sekretæren i TTF Per Skogstad, gir seg siden han går av med pensjon på Treteknisk. Audun Øvrum fra Treteknisk overtar rollen som sekretær og skal forsøke å videreføre den formidable jobben Skogstad har utført for Foreningen helt siden 1989!

Både Solheim og Skogstad fikk behørig anerkjennelse for sin innsats for Foreningen og vil nok bli markert når man kan møtes fysisk igjen.

TTF har hatt suksess med digitale arrangementer i koronaperioden, men medlemmene ser veldig fram til å kunne møtes fysisk igjen. Den nye lederen, Ylva Kleiven, ser for seg at julemøtet i 2021 ganske sikkert kan gjennomføres fysisk som i førpandemiske tider. Det nye styret skal samles i august for å planlegge for høst og vår. «Grunnplankene» i form av julemøte, høstutferd og årsmøte vil videreføres, og fagsamlingen om høvling og verktøy vil gjennomføres så fort det er smittefaglig forsvarlig.

Audun Øvrum

Publisert 8. juni 2021