WoodPerfect 2.jpg

Vekten av en trelastpakke sier noe om gjennomsnittsfuktigheten, og mange av dagens lastetrucker i trelastindustrien har innebygde veieceller som automatisk gir vekt på pakkene.

WoodPerfect

Treteknisk har det siste året samarbeidet med Moelven Østerdalsbruket i et FoU- prosjekt der en har veid trelastpakkene før tørking for beregning av startfuktighet.

Ønsket er å benytte dataene som direkte input i tørkestyringsprogrammene for å kunne redusere energibruken, treffe bedre på sluttfuktigheten og generelt bedre tørkekvaliteten på treproduktene. Prosjektet heter Forbedret tørkestyring for miljøvennlige produkter – WoodPerfect, og er støttet av Regionale Forskningsfond Innlandet.

Forsøkene er blitt utført på gran med dimensjonen 50 mm x 150 mm ved tørking i en 16 pakkers kammertørke. Veiingen er gjort med lastetruck og resultatene fra prosjektet viser at modellen som benyttes for konvertering fra vekt til fuktighet treffer ganske bra i forhold til den målte fuktigheten for hele tørkebatchen. Det vil være nødvendig å ha større nøyaktighet på selve vektmålingene. I tillegg må det gjøres grunnlagsmålinger for hver enkelt trelastdimensjon som skal tørkes.

Henning Horn

Publisert 26. mai 2021