20240605_111842.jpg

Økte sin kunnskap om tørking av trelast

I regi av Energi og Tørkeklubben ble det nylig arrangert kurs i tørking av trelast. Knut Magnar Sandland var kursinstruktør og formidlet både teoretisk og praktisk kunnskap til de tolv kursdeltakerne.

Tre og fuktighet

Kursinnholdet dreide seg om drift av tørker og hvordan planlegge for et godt tørkeforløp.

Kursdeltakerne fikk anledning til å stille spørsmål som var relatert til egen hverdag og ble samtidig oppfordret til å komme med egne eksempler og dele egne erfaringer.

Praktiske øvelser på Hauerseter

Som avslutning på kurset fikk deltakerne instruksjoner i hvordan måle fuktigheten riktig med motstandsmåler.

Hans Martin Grønbekk, tørkeansvarlig hos RingAlm, demonstrerte bruk av digitale hjelpemidler for å styre og kontrollere tørkeforløpet.

Kontaktperson