wood health.png

Drottning SilviaS Barnesykehus  Foto: Arkitekt SAR/MSA

WOODforHEALTH

Promoting safe and extended use of wood products in health buildings through development of antimicrobial surfaces, hygiene concepts, and guidelines.

WOODforHEALTH vil fremme sikker og økt bruk av treprodukter gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.
Resultatene vil samles i den første omfattende europeiske veilederen for bruk av tre i helsebygg, som vil gi arkitekter, investorer og eiere av helsebygg, entreprenører og produsenter nødvendig og etterspurt dokumentasjon. Veilederen vil ta sitt utgangspunkt i Drottning Silvia Barnsjukhus i Göteborg, tegnet av prosjektpartneren White Arkitekter.
Ved hjelp av denne case-studien vil prosjektgruppen utforske grensene og potensialet til tre i helsebygg med vekt på overflateaspekter. Kravene spesifisert i denne case-studien skal oppfylles med treprodukter dets overflater blir helhetlig karakterisert ved å undersøke alle egenskaper som er viktige i helsefasiliteter med hensyn til hygiene, mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet, fotostabilitet, brennbarhet og vanndampgjennomgang samt miljømessig og økonomisk ytelse.

Ulrich Hundhausen fra Treteknisk vil lede arbeidspakke 5 «Technical, environmental and economic product performance».

Totalbudsjett: 1,3 mill €

Budsjett Treteknisk: 300 000 €

alt

alt