grimstadbildetormbone crop.jpg

Ny ved Treteknisk, Silje Unander

EU har startet arbeid med ny Byggevareforordning, miljøbelastning og livsløpsperspektiv skal med i det nye lovverket som også vil gjelde i Norge.  Silje Unander er ny i avdeling FoU og rådgivning og har nettopp miljøegenskaper og livsløpsvurderinger som spesialområde.

Med grønne fingre for det meste

Silje har matauk som hobby og har prøvd seg på mange forskjellige grønnsaker. «Jeg er oppvokst med hagebruk og synes det er givende å dyrke maten selv. Det føles trygt å drikke te av urter som jeg vet det ikke er brukt sprøytemidler på». 

Silje har utdanning i miljøfag fra både Høgskolen i Telemark og Universitetet i Bergen, men det var som student i Trondheim ved NTNU på linjen for industriell økologi ting falt på plass. «Det var egentlig litt tilfeldig jeg kom i kontakt med dette miljøet. Jeg liker måten vi lærte å tenke på der; - bruke tankegang og metoder fra økologien for å se på samfunnets produksjon og bruk av ressurser».

Opptatt av natur

Vi opplever engasjement når Silje forteller om en oppvekst tett på naturen, og hun er i dag opptatt av naturressursene og hvordan de forvaltes. «For hver generasjon er det nye skoger som hogges og ny mark som bygges ned. Sakte, men sikkert vil dette nærmest umerkbart føre til omfattende endringer av omgivelsene og naturen rundt oss», og hun siterer videre indianere i Nord-Amerika: «Vi låner jorda av våre barn».

Silje forklarer at vi i Norge er heldige som har viktige fornybare ressurser i fiske, vannkraft og ikke minst - skogbruk. «Fra tidligere har jeg innsikt i hvordan fiskeressursen utnyttes, og ellers skrev jeg jo masteroppgave om avfallshåndtering - en annen stadig mer aktuell ressurs i kretsløpsøkonomien. Det blir nå spennende å lære mer om skog og om tre som fornybart materiale.»

Bredt fagmiljø

På Treteknisk har Silje funnet en god kombinasjon av forskning, rådgivning og tjenester, noe hun synes er spennende. «Ved Treteknisk får jeg muligheten til å hjelpe bedrifter med å bli bevisst på og å forbedre miljøfotavtrykket sitt.» avslutter hun.