Eksportkurs.png

Vil bli mer "proffe" på eksport

Et aktivt hjemmemarked hindrer ikke industrien fra å jobbe med eksport. Statistikk fra Treindustrien viser også at eksporten er økende. Et kurs i eksportarbeid er nylig startet opp og deltakerne ser allerede nye måter de kan forbedre sitt eksportarbeid på.

altFaglig påfyll
Første samling ble avholdt hos Treteknisk og det var Erlend Nybakk og Nils Høgvold, begge professorer ved Høyskolen Kristiania, som hadde det faglige ansvaret. – Det finnes godt med teori omkring internasjonalisering og forhandlingsteknikk, det viktigste for oss er allikevel å trekke på deltakernes egne erfaring og bidra til fornyet refleksjon over disse, sier de to professorene.

Hele verdikjeden samlet
Deltakerne arbeider i fem ulike virksomheter, kursdeltakernes hverdag dreier seg derfor om skurlastproduksjon, videreforedling av høvellast, papir og emballasje, produksjon og arkitektur. Ulik bakgrunn ble også fremhevet av kursdeltakerne som en positiv opplevelse under kurset.

Mer teori – så praksis
Deltakerne samles igjen i slutten av juni for å lære mer om avtaler, regelverk, kontrakter og betalingsløsninger. Det er Innovasjon Norge og Eksfin som har ansvaret for denne undervisningen.

Selve finalen på kursrekken blir en studietur til Tyskland og Nederland i september, da skal kunnskaper omsettes i praktisk eksportarbeid ved at deltakerne deltar i reelle kundemøter.

Arnfinn Granstrøm, som er eksportsjef hos Eidskog-Stangeskovene er kursinstruktør under studieturen.

Innovasjon Norge har bidratt til å finansiere kurset.

Les mer om kurset her.