Bilde2 crop.png

Trykktre – Tall Oil Protected Wood

Treteknisk har i samarbeid med Snøhetta, Optime Subsea og Moelven gjennomført prosjektet TrykkTre, støttet av Innovasjon Norge.

Se informasjon fra prosjektet her:

 

I prosjektet har trevirke blitt behandlet under hyperbarisk trykk helt opp til 2000 bar. I prosjektet er det oppnådd flere spennende resultater. Blant annet har man klart å behandle trevirke som ellers ikke lar seg impregnere i konvensjonelle prosesser, noe som kan gi grunnlag for utvikling av nye produkter.

Publisert 16. januar 2020.