Nordicdoor.jpg

Fra produksjnslokalene til Nordic Door.

Nordic Door - Utvikling av fremtidens innerdør for bruk i nordisk klima

Nordic Door AS har fått innvilget et innovasjonsprosjekt av Innovasjon Norge, og skal sammen med Treteknisk arbeide med å optimalisere produkter og produksjonsprosessene.

Målet med prosjektet er å utvikle innovativ og formstabil høykvalitets ramtredør med lavt klimaavtrykk. Døren skal optimaliseres til bruk i nordisk inneklima. Med denne døren ønsker bedriften å møte konkurransesituasjonen i det norske markedet. Prosjektet har en totalramme på 5 millioner kroner og løper ut 2022.

Nordic Door AS har valgt Treteknisk som rådgiver innen teknisk og miljømessig optimalisering av komponentene fra ramtre til overflatebehandlingssystem. Treteknisk står også ansvarlig for mesteparten av testingen under utviklingen av produktet.

Treteknisk jobber nå med å bli kjent med produksjonsprosessen ved å gå gjennom alle ledd fra treråvare til overflatebehandling og emballering av ferdige dører.

Nordic Dørfabrikk AS ble etablert i 1970, og var opprinnelig møbelfabrikk. I 1993 snudde de helt om, og satset kun på innerdører, i tillegg til å utvikle spesialkompetanse på brann- og lyddører. I 2017 fusjonerte de med LG Quick-lager og ble til Nordic Door AS.

Hovedkontoret og dørfabrikken ligger i Lyngdal, og her produseres nærmere 100.000 dører per år. I tillegg har Nordic Door AS kontorveggfabrikk i Sverige og karmfabrikk i Litauen. Firmaet har 270 ansatte, og med eierinteresse i Kvanne Industrier AS er omsetningen på 450 millioner i året. Bedriften har godt innpass i det private markedet innen inner- og ytterdører, også for institusjoner og industri.

Nordic Door AS ble medlem i Treteknisk i november.

Publisert 16. desember.