Logo - SirkTRE v2 internett.png

Vil du være med på å påvirke nye standarder?

SirkTRE starter opp med første arbeidsmøte på prøvingsstandarder tilknyttet returtre 13. oktober i Oslo.

Dato: Torsdag 13. oktober 2022
Tid: Klokken 12.00
Sted: Treteknisk i Børrestuveien 3, 0373 Oslo

En innledende vurdering av eksisterende standarder og returtre er gjort, hvor 30 standarder og deres forutsetninger for tre blitt vurdert.

SirkTRE tar gjerne imot synspunkter på dette, om det er faglige uenigheter eller andre standarder som burde vurderes. Vurderingen vil danne grunnlag for arbeidet med standarder fremover.

Er du er interessert i å delta?

Ta kontakt med Hauke Burkart på hbu@standard.no