fukt kurver.jpg

Sagbruk 4.0

Energi og Tørkeklubben vil gjøre det enklere for tørkepasserene å styre tørkeprosessen.  Hjelpen skal komme fra ny teknologi som automatisk skal måle egenskaper og forhold som kan påvirke tørkforløpet.
Målsetningen er å forbedre produktkvaliteten, sikre minimal enegibruk og ikke minst optimalisere selve prosessen slik at tørkekapasiteten kan økes på sagbrukene.

 

Digitalisering

Prosjektnavnet Sagbruk 4.0 vekker assosiasjoner mot automatisering, robotisering og bruk av IT,  dette vil også være utgangspunktet for utviklingarbeidet i Sagbruk 4.0. Men det er viktig for Energi og Tørkeklubben, som er prosjekteier at forbedringene skal ta utgangspunkt i tørkepasserens hverdag.