e og t i trappa på grantre.jpg

Vil gjøre hverdagen enklere for tørkepasseren

Med fare for å virke umusikalske tenkes det allikevel positivt i Energi- og Tørkeklubbens styre; - de inviterer medlemmene til Årsmøte og fagutferd hos RingAlm Hauerseter med påfølgende fagseminar 23.-24. mars.

Fagseminar om enklere drift av tørker

RingAlm satser på Hauerseter kunne vi lese i en nylig pressemelding, og Alfsen og Gunderson har nettopp levert tre nye kammertørker i nytt bygg til bedriften tett ved Gardermoen. Det er derfor naturlig for tørkepasserne å avlegge bedriften et besøk. 

 

 

alt

Nye tørker under oppføring hos RingAlm Hauerseter, foto Erik Røshol.

E. & T.-klubben har tradisjon for en årlig fagutferd i forbindelse med årsmøtet.  I år vil tema være ny teknologi som skal avhjelpe tørkepasserenes arbeid.  Klubben ønsker å automatisere innhenting av måledata slik at tørkestyringene bedre kan ivareta energibruk og kvaliteten til sluttproduktene.
Til dette arbeidet har Innovasjon Norge bidratt med prosjektmidler, se egen omtale av Sagbruk 4.0.  

Tørkestyringen må integreres

Fagprogrammet har som rød tråd digital styring av tørkeprosessen.  Selve tørkestyringen har vært automatisert i mange år, det skal nå arbeides med å integrere tørkene i bedriftens øvrige forretningsarkitektur.  Både fageksperter på IT, måleutstyr og tørking er derfor invitert til holde innlegg.

Hvor rå er rå-skurlast?

Energi og Tørkeklubben har valgt å starte sitt utviklingsarbeid der trelasten mates inn i tørkene.
Et nettopp avsluttet prosjekt hos Moelven Østerdalsbruket viser at fuktinnholdet i nyskåren last har stor variasjon.   Hypotesen lagt til grunn for utviklingsarbeidet er at både energibruk og kvalitet kan forbedres ved å korrigere tørkeprogrammene for varierende fuktinnhold i den rå skurlasten.