2023.10.04 Nyhet - Standarder på høring Eurokode 5 - bilde 1 illustrasjon 41908.JPG

Standarder på høring: Eurokode 5

Neste generasjon Eurokode 5 er nå ute på åpen høring. Eurokode 5 omfatter prosjektering av trekonstruksjoner og per nå er det fire dokumenter som er gjort tilgjengelig for høring.

Disse er:

  • Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
  • Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering
  • Del 2: Bruer
  • Del 3: Utførelse

Dokumentene vil erstatte dagens Eurokode 5 og i tillegg NS 3516 «Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner» ved utgivelsen, planlagt å være i ~2027.

Standardene kan kommenteres i høringsportalen til Standard Norge her. Høringsfrist er 21.12.2023.

Om Eurokodene

Arbeidet med Eurokodene pågår for fullt. Totalt er det mer enn 60 standarder innenfor konstruksjonsområdet som revideres.

Prosjektet omfatter ikke mindre enn 5000 aktive deltakere i arbeidsgrupper og komiteer og er verdens største standardiseringsprosjekt.

Trekonstruksjoner har hatt en stor utvikling siden første generasjon Eurokode 5 ble publisert i 2004. Dette gjenspeiler i en ny hoveddel som har vokst betydelig. Prosjekteringsregler for nye trematerialer og nye forbindelsesmetoder er et kort utdrag av en stor mengde nytt innhold. I tillegg er det utviklet en ny, europeisk standard på utførelse av trekonstruksjoner.

Spørsmål?

Ta kontakt med Hauke Burkart.