Justervek kurs 1 .JPG

Workshop om optimalisering av justerverk

Rett sortering av trelast er avgjørende for kundetilfredshet og god verdiskapning for produsentene.

Prosessoptimalisering og sortering var derfor i fokus da Treteknisk etter oppdrag fra Treindustriens Tekniske Forening (TTF) inviterte til kurs og workshop.

27. august møttes om lag 50 deltakere i Drammen for å lære mer om drift av justerverk.

Kontinuerlig forbedringsarbeid

Erik Røshol var innleder for kurset, og snakket om hvordan produktivitet kan defineres og måles.

Røshol viste også et simuleringsverktøy som kan brukes både i forbedringsarbeid og som underlag til en investeringsanalyse.

Tips og triks fra leverandører og industri

Deltakerne møtte et sterkt lag av leverandører som fortalte om daglig drift av justerverk, samt tips og triks for hvordan anlegg kan vedlikeholdes og optimaliseres.

Kjell Nybakke fra Begna presenterte hvordan bedriften arbeider med automatsortering og hvilke erfaringer de har gjort seg over tid.

Lean på Haslestad.

Bergene Holm Haslestad var vertskap for de praktiske øvelsene. Her fikk deltakerne også en omvisning, og mange fattet interesse for bedriftens profesjonelle holdning til Lean-arbeid.

Haslestad ble i tillegg benyttet som case for gruppeoppgavene på kurset.

Viktige virkesfeil

Jan Bramming fra Treteknisk, med lang erfaring fra styrkesortering og standardiseringsarbeid, informerte om kritiske virkesfeil og deres betydning for virkesegenskapene. Bramming hadde på forhånd skaffet seg prøvebiter slik at kursdeltakerne fikk se og ta på trelast med typiske feil.

 

Publisert 20. september 2019