2023.09.07 Nyhet - Bilde 1 Temadag sortering.png

Vil perfeksjonere sorteringskunnskapene

I forbindelse med at Norsk Trelastkontroll har utgitt veilederen "Tolkning av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering" har det blitt avholdt temadager om emnet.

I august var det samling hos RingAlm Hauerseter og i september hos Bergene Holm AS avd. Nidarå med godt oppmøte og gode diskusjoner.

Ny veileder

Jan Bramming og Knut Amund Skatvedt har vært ansvarlig for temadagene med tema «Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering». Den siste temadagen foregår 10. oktober hos InnTre Kjeldstad AS avd. Verdal. 

Etter en gjennomgang av veilederen hadde Trelastkontrollen klargjort trelastpartier som skulle sorteres. Deltakerne ble delt inn i grupper som på bakgrunn av veilederen diskuterte og sortere trelasten.


Program for temadagene:

  • Intro og presentasjon av bok utarbeidet av Norsk Trelastkontroll «Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering».
  • Teoretisk gjennomgang av regler for visuell tilleggssortering.
  • Praktisk sortering og tolking av egenskaper.  

Temadagene passer for operatører, skiftleder, produksjonsledere og andre som er direkte involvert i sortering av konstruksjonsvirke.

Kontaktperson