2023.09.07 Nyhet - Bilde 1 Temadag sortering.png

Vil perfeksjonere sorteringskunnskapene

I forbindelse med at Norsk Trelastkontroll har utgitt veilederen "Tolkning av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering" avholdes det temadager om emnet.

Nylig var det samling hos RingAlm Hauerseter, med godt oppmøte og gode diskusjoner.

Ny veileder

Jan Bramming var ansvarlig for dagen og etter en gjennomgang av veilederen på et av flyplasshotellene forflyttet deltakerne seg til RingAlm Hauerseter hvor Trelastkontrollen hadde klargjort trelastpartier som skulle sorteres. Deltakerne ble delt inn i grupper som på bakgrunn av veilederen diskuterte og sortere trelasten.

Fortsatt muligheter til å delta ved temadagene

Norsk Trelastkontroll avholder ytterligere to temadager i høst med tema «Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering»:

Tirsdag 12. september:     Bergene Holm AS avd. Nidarå
Tirsdag 10. oktober:           InnTre Kjeldstad AS avd. Verdal

Begge steder er tidspunktet 10.00–15.00. 

Påmelding til temadagene finner du her.


Norsk Trelastkontroll forteller videre:

Deltakerne må medbringe verneutstyr:

  • Hjelm
  • Vernesko
  • Varselklær
  • Må være forberedt på å oppholde seg utendørs

 

Program for dagen:

  • Intro og presentasjon av bok utarbeidet av Norsk Trelastkontroll «Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering».
  • Teoretisk gjennomgang av regler for visuell tilleggssortering.
  • Praktisk sortering og tolking av egenskaper.  

 

Temadagen passer for operatører, skiftleder, produksjonsledere og andre som er direkte involvert i sortering av konstruksjonsvirke.

Antall deltakere per temadag er begrenset til 60 stk (ved stor pågang får vi forsøke å planlegge flere temadager senere). 

Temadagen er gratis for deltakerne. Det serveres en enkel lunsj.

Kontaktperson